На головну сторінку   Всі книги

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Марко Блауг. Методологія економічної науки, або Як економісти пояснюють: НП «Журнал Питання економіки»; Москва; 2004. 2004
Гриненко С. В.. Економіка нерухомості. Конспект лекцій.: - Таганрог: Изд-У ТРТУ,2004. 107с.. 2004
Кавунів В. В., Грузин Д. П., Симакин В. І.. Економіка природокористування й природоохрани. Навчальний посібник - Пенза: Пензенський державний університет 2004- 251с.. 2004
Н. Л. Маренков. ЕКОНОМІКА. Учбово-методична допомога для студентів вечернею й заочної форм навчання, екстернату. Видання друге, перероблене й доповнене. Видавництво Московського гуманітарного університету, 2003. 2003
Василенок В. Л., Макарченко М. А.. Економіка. Мікроекономіка й макроекономіка: Учеб. допомога. ? Спб.: СПбГУНиПТ,2003. ? 217 с.. 2003
В. І. Кушлин. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Підручник. Москва, 2002. 2002
Белоликов В. Т., Бондар А. М., Птухина І. С.. Організація й економіка будівельного виробництва: Навчальний посібник - Спбгпу, Санкт-Петербург, 2002, с. 86.. 2002
Тюгашев Е. А.. Економіка родини й домашнього господарства: Навчальний посібник.- Новосибірськ: Сибупк,2002.. 2002
Невідомий. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. 2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10