Головна   Всі книги

Наталя Рязанцева, Дмитро Рязанцев. 1С: Підприємство. Бухгалтерський облік. Секрети роботи.- Спб.: Бхв-Петербург,2003.- 320 е.: іл.. 2003

Книга присвячена системі програм ведення автоматизованого обліку на підприємствах, в організаціях і установах "1С: Підприємство". Викладаються принципи роботи системи з обліком усіх нормативних вимог. Представлені відомості про автоматизоване формування бухгалтерських проведень і аналітичних звітів широкого спектра, ведення первинної документації й багато чого іншого. Обговорюються схеми руху документів у всіх розділах бухгалтерського обліку в новому плані рахунків. Виклад матеріалу супроводжується практичними прикладами, що дозволяють швидше зрозуміти й засвоїти приймання й методи роботи із програмою. Розглядаються помилки й складності, які можуть виникнути в користувача при роботі в цьому пакеті.

Передмова
Введення
Кілька рад починаючим
Як правильно вибрати конфігурацію
И все-таки вона "плоска"
Розділ 1 Як працює програма
Як працює програма
Об'єкти бухгалтерського обліку
Операції з об'єктами
Аналіз діяльності
Загальна схема роботи програми
Розділ 2Опис основних компонентів
Опис основних компонентів
Довідкова система програми
Опису елементів
Опису режимів і методів
Путівник
Довідники
Загальні приймання роботи з довідниками
Редагування довідника Перенесення елемента або групи в групу
Додавання елемента
Додавання групи
Копіювання рядка
Видалення рядка
Зміна рядка
Вибір інформації з довідника
Історія зміни значень
Пошук
Деякі специфічні реквізити довідників
Варіанти розрахунків податків
Валюти
Номенклатура
Матеріали
Основні кошти
Нематеріальні активи
Местахранения
Контрагенти
Співробітники
Банківські рахунки
Види продукції (робіт, послуг)
Одиниці виміру
Податки й відрахування
Інші
Розділ 3Настроювання
Настроювання
Опис свого підприємства
Облікова політика
Настроювання "автопілоту"
Настроювання параметрів системи
Розділ 4Константи
Загальні приймання роботи з константами
Історія значень константи
Дії
Як впливають константи на формування проведень і документів
Розділ 5 План рахунків
План рахунків
Що таке субконто?
Редагування плану рахунків
Уведення рахунків
Редагування рахунку
Копіювання
Позначка на видалення
Пошук у плані рахунків
Опис
Розділ 6 Журнали
Журнали
Загальні приймання роботи з журналами
Інтервал видимості
Уведення нового документа
Перегляд і редагування документа
Уведення на підставі
Копіювання документа
Позначка на видалення
Пошук
Уведення початкових залишків
Документиобщие приймання роботи з документами
Схеми руху документів "Прихід ТМЦ"
Прихід ТМЦ із передоплатою
Прихід ТМЦ без передоплати
Прихід ТМЦ із передоплатою без пред'явлення рахунку-фактури
Уведення в експлуатацію
Схема руху документів "Випуск продукції"
Схема руху документів "Реалізація"
Реалізація з передоплатою й прямим продажем
Реалізація прямої продажем з наступною оплатою
Реалізація з відвантаженням " під реалізацію"
Реалізація з оплатою ПДВ із авансу
Каса. Схема руху документів "Прихід ТМЦ"
Каса. Схема руху документів "Реалізація"
Схема руху документів "Прихід ТМЦ" через підзвітну особу
Схема руху документів по поверненню товару
Схема руху товарів, прийнятих на комісію
Схема руху документів "Надання послуг"
Перерахування податків і відрахувань
Схема руху документів "Виконання робіт"
Одноетапні роботи
Багатоетапні роботи
Схема руху документів "Послуги сторонніх організацій"
Схема руху документів "Заробітна плата"
Схема руху документів по підзвітній особі
Передача й списання ОС Підготовка до передачі ОС
Передача ОС
Списання ОС
Передача й списання НМД Передача НМД
Припинення терміну дії НМА
Регламентні документи
Закриття місяця
Залік авансу покупця
Залік авансу постачальникові
Нарахування амортизації
Незавершене проведення
Переоцінка валюти
Сторно
Журнал операцій
Типові операції
Поле
Активізація
Копіювання
Проведення
Кореспонденція
Субконто
Формула
Режим відбору
Види відбору
Значення відбору
Установити відбір за значенням
Одержати список
Існуючі значення
Установити відбір
У межах значення
В інтервалі журналу
Одержувати по ... значень
Одержувати автоматично
Відключити відбір
Скасування
Скасувати відбір
Відібрати по стовпчикові
Історія відбору
Видалення позначених об'єктів
Контроль
Показати
Посилання на об'єкт, що віддаляється,
Вилучити
Пошук посилань на об'єкти
Виберіть об'єкти для пошуку посилань
Посилання на об'єкт
Керування бухгалтерськими підсумками
Обробка документів
Глава 7 Звіти
Звіти
Загальні методи роботи зі звітами
Параметри Період
Дані по рахунках і субконто
Дані по валютах
Валюта
Рахунок
Вид субконто
Субконто
Варіант використання субконто
Групи
Обороти й залишки
Настроювання
Наскрізне редагування звітів
Бухгалтерські звіти Оборотно-Сальдова відомість
Вкладка Параметри
Вкладка Розгорнуте сальдо
Зведені проведення
Шахматка
Оборотно-Сальдова відомість по рахункові
Обороти рахунку (Головна книга)
Журнал-Ордер (відомість) по рахункові
Журнал-Ордер рахунку по субконто
Оперативні звіти Аналіз рахунку
Картка рахунку
Аналіз рахунку по субконто
Аналіз рахунку по датах
Аналіз субконто
Картка субконто
Обороти між субконто
Звіт по проведеннях
Частки випадки звітів
Спеціалізовані звіти
Дані розрахунків зарплати
Нараховані податки з ФОТ
Звіт по групах ОС
Звіт по групах НМА
Список контрагентів
Список номенклатури
Довідка про карбованцеві й валютні рахунки
Додаткові звіти
Розширений аналіз субконто
Діаграма
Аудиторські звіти
Касова книга
Книга покупок
Книга продажів
Курси валют
Первинні документи
Регламентовані звіти
Загальні методи роботи з регламентованими звітами
Параметри
Звіти
Глава 8Страхова копія інформаційної бази
Страхова копія інформаційної бази
Нумерація дискет
Збереження даних
Відновлення даних
Скрутні ситуації
Чому "пропадають" документи
Чому "не зберігаються" результати редагування
Некоректний вихід
Недолік програми
Неуважність користувача
Чому "не редагується" рядок довідника
Чому "учора було можна, а сьогодні ні"
Чому "не так відображається" ставка ПДВ у накладних
Видаткові накладні ("Відвантаження товарів")
Чому "не підставляється" сума податку в платіжному дорученні
Чому не нараховується податок із продажів
Чому "не зараховується аванс"
Безвказівки договору
Тільки за договором
Чому "не сходиться" виписка
Чому "не йде" каса
Чому "перекошує" касову книгу
Чому "пропали" дані з дискети
Чому "не сходиться баланс"
Чому "не закривається зарплата"
Повідомлення програми
Повідомлення-Питання
Повідомлення при діях з довідниками
Повідомлення при діях з документами
Повідомлення при діях з настроюванням
Попередження
Вікно повідомлень
Комбіноване повідомлення
Системні повідомлення
Висновок