На головну сторінку   Всі книги

К. П. Бєляєв, Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников і ін.. Акціонерні й інші господарчі товариства й товариства: Постатейний коментар статей 66 - 106 Цивільного кодексу Російської Федерації / К. П. Бєляєв, Б. М. Гонгало, П. В. Крашенинников і ін.; під ред. П. В. Крашенинникова. М.,2010. 287 с.. 2010

Матеріал підготовлений з використанням правових актів за станом на 15 квітня 2010 року Утримування
Автори Коментаря
Вступне слово
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
ЧАСТИНА ПЕРША
Розділ 4. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
§ 2. Господарські товариства й суспільства
1. Загальні положення
Стаття 66. Основні положення про господарські товариства й суспільствах
Стаття 67. Права й обов'язки учасників господарського товариства або суспільства
Стаття 68. Перетворення господарських товариств і суспільств
Стаття 69. Основні положення про повне товариство
Стаття 70. Установчий договір повного товариства
Стаття 71. Керування в повному товаристві
Стаття 72. Ведення справ повного товариства
Стаття 73. Обов'язки учасника повного товариства
Стаття 74. Розподіл прибутку й збитків повного товариства
Стаття 75. Відповідальність учасників повного товариства по його зобов'язаннях
Стаття 76. Зміна складу учасників повного товариства
Стаття 77. Вихід учасника з повного товариства
Стаття 78. Наслідку вибуття учасника з повного товариства
Стаття 79. Передача частки учасника в складовому капіталі повного товариства
Стаття 80. Обіг стягнення на частку учасника в складовому капіталі повного товариства
Стаття 81. Ліквідація повного товариства
Стаття 82. Основні положення про товариство на вірі
Стаття 83. Установчий договір товариства на вірі
Стаття 84. Керування в товаристві на вірі й ведення його справ
Стаття 85. Права й обов'язки вкладника товариства на вірі
Стаття 86. Ліквідація товариства на вірі
Стаття 87. Основні положення про товариство з обмеженою відповідальністю
Стаття 88. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 89. Установа товариства з обмеженою відповідальністю і його установчий документ
Стаття 90. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 91. Керування в товаристві з обмеженою відповідальністю
Стаття 92. Реорганізація й ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 93. Перехід частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи
Стаття 94. Вихід учасника товариства з обмеженою відповідальністю із суспільства
Стаття 95. Основні положення про товариства з додатковою відповідальністю
Стаття 96. Основні положення про акціонерне товариство
Стаття 97. Відкриті й закриті акціонерні товариства
Стаття 98. Утвір акціонерного товариства
Стаття 99. Статутний капітал акціонерного товариства
Стаття 100. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 101. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 102. Обмеження на випуск цінних паперів і виплату дивідендів акціонерного товариства
Стаття 103. Керування в акціонерному товаристві
Стаття 104. Реорганізація й ліквідація акціонерного товариства
Стаття 105. Дочірнє господарче товариство
Стаття 106. Залежне господарче товариство