Головна   Всі книги

Самсонов Микола Олександрович. Аудит. Шпаргалки. 2012

1. Поняття аудиторської діяльності. Сутність, цілі й завдання аудита
2. Виникнення аудита. Сутність і втримування аудита
3. Види аудита. Супутні аудитові послуги
4. Супутні аудитові послуги, сумісні із проведенням обов'язкової аудиторської перевірки
5. Обов'язковий аудит. Критерії його проведення
6. Аудиторські стандарти: загальні поняття
7. Державне регулювання аудиторської діяльності
8. Рада по аудиторській діяльності
9. Підстави й порядок анулювання кваліфікаційного атестата аудитора
10. Відповідальність аудиторів
11. Саморегулювальна організація аудиторів: загальні поняття
12. Структура аудиторської організації
13. Професійні етичні принципи аудита
14. Основні вимоги професійної етики аудитора (початок)
15. Основні вимоги професійної етики аудитора (закінчення)
16. Внутрішнфірмові аудиторські стандарти
17. Спілкування з керівництвом аудируемого економічного суб'єкта
18. Права аудиторів
19. Обов'язки аудиторів
20. Права й обов'язки замовника
21. Договір в аудиторській діяльності
22. Склад листа-зобов'язання аудиторської організації про згоду на проведення аудита
23. Оцінка вартості аудиторських послуг
24. Особливості аудита малих економічних суб'єктів
25. Особливості проведення первинного аудита бухгалтерської звітності
26. Методи аудиторської перевірки
27. Планування аудита
28. Підготовка загального плану аудита (початок)
29. Підготовка загального плану аудита (закінчення)
30. Аудиторська вибірка
31. Види програми аудита і її елементи
32. Загальна схема проведення аудиторської перевірки
33. Звіт про результати аудиторської перевірки
34. Письмова інформація аудитора керівництву економічного суб'єкта за результатами проведення аудита
35. Аудиторський висновок
36. Склад і структура аудиторського висновку. Порядок його вистави (початок)
37. Склад і структура аудиторського висновку. Порядок його вистави (закінчення)
38. Відбиття в аудиторському висновку подій після звітної дати (початок)
39. Відбиття в аудиторському висновку подій після звітної дати (продовження)
40. Відбиття в аудиторському висновку подій після звітної дати (закінчення)
41. Аудиторський ризик
42. Основні методи оцінки аудиторського ризику
43. Поняття чистого ризику. Фактори, що впливають на його величину
44. Поняття контрольного ризику. Фактори, що впливають на його величину
45. Поняття процедурного ризику
46. Види й основні джерела аудиторських доказів
47. Робота експерта при зборі аудиторських доказів
48. Експертна оцінка об'єктів перевірки
49. Використання роботи іншої аудиторської організації
50. Методи одержання аудиторських доказів
51. Підготовка альтернативного балансу й тести
52. Ревізія (початок)
53. Ревізія (закінчення)
54. Інвентаризація, лабораторний аналіз і експертна оцінка
55. Арифметична перевірка, зіставлення документів, зустрічні перевірки, письмові запити
56. Види аналітичних процедур
57. Стандарт аудиторської діяльності «Аудит в умовах комп'ютерної обробки даних (КОД)»
58. Документування аудита
59. Досьє на клієнта
60. Істотність в аудитові
61. Вплив істотності на формування думки аудитора про вірогідність звітності
62. Основні методи одержання знань про діяльність підприємства
63. Класифікація помилок
64. Викривлення бухгалтерської звітності
65. Дії аудитора при виявленні викривлень
66. Присвоєння активів
67. Поняття внутрішнього й зовнішнього контролю над якістю роботи аудиторів
68. Планові зовнішні перевірки й поточний контроль у роботі аудиторів
69. Контроль аудиторської фірми за роботою аудитора
70. Внутрішній аудит підприємства
71. Управлінський аудит, аудит господарської діяльності й аудит на відповідність вимогам як види внутрішнього аудита підприємства
72. Використання внутрішнього аудита зовнішнім аудитом
73. Досягнення основної мети перевірки
74. Перевірка системи документації й документообігу
75. Оцінка форми бухгалтерського обліку підприємства і її відповідності умовам організації й керування
76. Оцінка організаційної системи бухгалтерського обліку
77. Оцінка системи бухгалтерського обліку (початок)
78. Оцінка системи бухгалтерського обліку (закінчення)
79. Перевірка оцінних значень у бухгалтерському обліку (початок)
80. Перевірка оцінних значень у бухгалтерському обліку (закінчення)
81. Перевірка дотримання нормативних актів
82. Перевірка прогнозної фінансової інформації
83. Аудит статутного, додаткового капіталу й резервів (початок)
84. Аудит статутного, додаткового капіталу й резервів (закінчення)
85. Аудит циклу придбання (початок)
86. Аудит циклу придбання (продовження)
87. Аудит циклу придбання (закінчення)
88. Аудит циклу проведення (початок)
90. Аудит циклу проведення (закінчення)
91. Аудит циклу оплати (початок)
92. Аудит циклу оплати (закінчення)
93. Аудит циклу реалізації продукції (початок)
94. Аудит циклу реалізації продукції (закінчення)
95. Аудит основних коштів
96. Аудит обліку нематеріальних активів
97. Аудит обліку касових операцій
98. Аудит операцій по розрахунковому рахункові (початок)
99. Аудит операцій по розрахунковому рахункові (закінчення)
100. Аудит витрат на проведення: загальні положення
101. Аудит матеріальних витрат на проведення й витрат на оплату праці
102. Аудит відрахувань на соціальні потреби й амортизації основних коштів
103. Аудит собівартості продукції (початок)
104. Аудит собівартості продукції (закінчення)
105. Аудит витрат проведення й обігу, аудит інших витрат
106. Особливості аудиторської перевірки незавершеного проведення
107. Аудит обліку готової продукції (початок)
108. Аудит обліку готової продукції (закінчення)
109. Аудит обліку товарів
110. Аудит операцій по реалізації (початок)
111. Аудит операцій по реалізації (закінчення)
112. Аудит фінансових результатів і їх використання (початок)
113. Аудит фінансових результатів і їх використання (закінчення)
114. Аудит дебіторської й кредиторської заборгованості
115. Аудит обліку коштів
116. Аудит оплати праці
117. Аудиторська перевірка матеріально-виробничих запасів
118. Розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства
119. Завдання й основне напрямки поліпшення фінансового стану підприємства
120. Розробка фінансового плану розвитку підприємства