На головну сторінку   Всі книги

Т. Н. Коломієць. Гроші й банки: Навчальний посібник.- Томськ: Томський державний університет,2004.- 228 с.. 2004

Ціль сьогодення навчального посібника - сформувати в студентів цілісне бачення структури й механізму функціонування грошового ринку, кредитної й інвестиційної систем у розвитий і перехідний економіках. Значна увага приділяється процесам розвитку грошового господарства, становлення сучасних форм грошей, грошових і капітальних цінних паперів, а також основам діяльності Центрального й комерційних банків. Для студентів, що навчаються на специализациях «Економічна теорія», «Національна економіка», «Світова економіка», «Менеджмент», «Фінанси й кредит», «Бухучет і аудит», «Податки й оподатковування», а також аспірантів і викладачів економічних дисциплін, а також уес організації, що цікавляться проблемами, грошового й банківського посередництва. ПЕРЕДМОВА
Частина 1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ Й ФОРМИ ГРОШЕЙ
Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА Й ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
1.1. Гроші як продукт розвитку відносин товарного господарств
Зародження грошового обміну
Раціоналістичний і еволюційний підходи до виникнення грошей
Відмінність форм загального еквівалента
З історії грошового обігу
1.2. Основні функції грошей
Гроші як вимірник цінності благ
Гроші як кошт обігу й платежу
Гроші як кошт збереження цінності благ
Причини знецінення грошей
Позиції. Думки
Терміни й поняття
Питання для самоконтролю
Розділ 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВИЙ СИСТЕМА. РОЗВИТОК ФОРМ ГРОШЕЙ
2.1. Грошовий обіг і грошовий система. Еволюція грошових систем у всесвітньому господарстві
Поняття грошової системи. Системи моно- і биметаллизма
Карбування монет на Русі
Еволюція металевого грошового стандарт
Позиції. Думки
Закон Грешама
Фидуциарние грошові системи. Ліквідність грошей
2.2. Еволюція основних видів грошових знако
Кредитні й паперові гроші
Вексель і вексельний обіг
Інші види платіжних коштів
2.3. Грошова маса. Ліквідні й напівліквідні кошти
Трансакционний і ліквідний підходи до структури грошової маси
Грошові агрегати в США
Грошові агрегати в інших країнах
Терміни й поняття
Питання для самоконтролю
Розділ 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ФІНАНСОВІ РИНКИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
3.1. Передумови аналізу потоків коштів
Розвиток фінансового посередництва при перехід до економіки, заснованої на грошах
Грошові потоки в макроекономіці. Модель макроекономічного кругообігу
Взаємозв'язок заощаджень і інвестицій
Вплив державного сектору
Модель відкритої економіки. Вплив зовнішнього сектору
3.2. Значення аналізу грошових потоків в економіці
Основне правило грошової емісії. Зворотність фінансових і кредитних ресурсів і їх особливості
Терміни й поняття
Питання для самоконтролю
Частина II. ІНСТРУМЕНТИ Й РИНКИ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
Розділ 4. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ Й РИНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
4.1. Основні поняття й функції ринку цінних паперів
Значення фінансового посередництва в ринковій економіці
Фінансові інструменти: досвід США
Функції ринку цінних паперів
Властивості коштовного паперу
4.2. Структура ринку цінних паперів у Російській Федерації
Державні цінні папери: мети й особливості випуск
Структура ринку державних коштовних буму
Облігації Республіканської внутрішньої позики РФ 1991 року
Облігації державної внутрішньої валютної облігаційної позики (ОГВВЗ)
Облігації державної ощадної позики РФ (ОГСЗ)
Облігації федеральної позики з постійним доходом ( ОФЗ-ПД)
Сучасні особливості ринку державних боргових зобов'язань
4.3. Інші види коштовних буму
Корпоративні й комерційні цінні папери
Огляд міжнародних фінансових ринків: Еврорино
Ціна й прибутковість фінансових активів
4.4. Можливості ринку цінних паперів в економіці Російської Федерації
Терміни й поняття
Питання для самоконтролю
Розділ 5. КРЕДИТ І КРЕДИТНА СИСТЕМА. ІНВЕСТИЦІЇ
5.1. Сутність і функції кредит
Зародження кредиту
Джерела коштів для кредитування. Функції кредиту
5.2. Кредитна система. Ринок кредиту
Ринок міжбанківських кредитів (МБК)
Ринок державного кредиту
Ринок позичок-депозитів
5.3. Комерційне й банківське кредитування
Поняття й форми комерційного кредиту
Банківський кредит. Принципи банківського кредитування
Споживчий кредит
Державний кредит
5.4. Основи інвестиційної деятельност
Поняття й структура інвестицій
Інвестиції й реінвестиції. Формування ринкової ставки відсотка
Терміни й поняття
Питання для самоконтролю
Розділ 6. ПОПИТ ПА ГРОШІ У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ
6.1. Попит на гроші й процентна ставка. Грошова пропозиція
Грошові й негрошові форми багатства
Модель портфельного попиту на гроші. Сукупний попит на гроші
6.2. Пропозиція грошей Пропозиція грошей з боку банківської системи
Рівноважна ставка відсотка
6.3. Валютні ринки: вплив змін попиту та пропозиції па рівноважний обмінний курс
Поняття й роль валют в економіці
Конвертованість валют і валютні обмеження
6.4. Валютні курси й фактори їх определяющи
Поточний (касовий) і терміновий (форвардний) курси
Міжнародні угоди по купівлі-продажу валют
Терміни й поняття
Питання для самоконтролю
Частина III. БАНКІВСЬКЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО: ІНСТИТУТИ Й ОРГАНІЗАЦІЯ
Глава 7. БАНКИ Й БАНКОВСЬКА СИСТЕМА. ОСНОВНІ ВИДИ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ
7.1. Структура інститутів фінансового посередництва. Основні функції кредитних установ
Депозитні й недепозитні установи в США
Інститути фінансового посередництва в Російській Федерації
Банківські й небанківські кредитні організації
7.2. Банк як кредитна організація
Місце комерційного банку в системі інститутів фінансового посередництва
Види банків і характер їх діяльності
Практика банківської діяльності
7.3. Основи діяльності комерційного банк
Капітал банку і його структура
Доходи й прибуток банку
Терміни й поняття
Глава 8. КРЕДИТНО-ГРОШОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й МЕХАНІЗМ КЕРУВАННЯ СУКУПНИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ
8.1. Основи регулювання банківської діяльності
Особливості посередницьких функцій центрального банку. Економічне й адміністративне регулювання
Обов'язкові резерви, депонируемие в центральному банку
Операції на відкритому ринку
Відбиття операцій на відкритому ринку в банківських балансах
Рівняння загального кредитного мультиплікатора
8.2. Процентна політика центрального банку
Механізм процентної політики
Рефінансування колтерческих банко
8.3. Установлення орієнтирів росту грошової маси й прямі кількісні обмеження