На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Гроші, кредит, банки. Лекції. 0000

Тема 1. Сутність грошей, їх виникнення необхідність.
1. передумови виникнення й походження грошей.
2. форми вартості.
3. форми грошей.
4. функції грошей.
Тема 2: Грошовий обіг і його втримування.
5. рух грошей в економіці.
6. поняття грошового обігу.
7. канали руху грошей.
8. співвідношення понять грошового обігу, грошово-платіжний оборот, грошовий обіг.
9. взаємозв'язок основних частин грошового обігу.
Тема 3: Планування грошового обігу.
10. завдання й об'єкти планування грошового обігу.
11. методи планування грошового обігу
12. грошова база і її агрегати.
Тема 4: Безготівковий грошовий обіг і його організація.
13. поняття безготівкового грошового обігу. Фактори, що визначають обсяг і структуру грошового обігу. Швидкість руху грошових коштів.
14. принципи безготівкового грошового обігу.
15. форми безготівкових розрахунків.
16. розрахунки платіжними дорученнями.
17. акредитивні форми розрахунків.
18. розрахунки чеками.
19. розрахунки по інкасо.
20. розрахунки векселями.
21. міжбанківські розрахунки і їх перспективи.
Тема 5: Інфляція, форми її прояву. Причини. Соціально-економічні наслідки.
22. сутність і форми прояву інфляції.
23. види інфляції.
24. причини виникнення інфляції.
25. оцінка інфляції й вплив її на економіку.
26. антиінфляційна політика й грошова реформа.
Тема 6: Кредит, сутність і принципи кредитування.
27. кредитна система і її поняття.
28. джерела утвору кредиту.
29. функції кредиту.
30. принципи банківського кредитування.
31. фактори, що впливають на встановлення банківського відсотка.
Тема 7: Форми позичкових рахунків і методи кредитування.
32. методи кредитування по залишкові й по обороту.
33. методи кредитування «індивідуального» підходу й відкриття кредитної лінії.
34. форми позичкових рахунків.
Тема 8: Кредит і його форми.
35. Комерційний кредит і його відмітні риси
36. Банківський кредит і його особливості.
37. Класифікація банківського кредиту.
Тема 9: Кредитний договір і його особливості.
38. Правові й економічні умови кредитної угоди.
39. Принципи висновку кредитного договору і його особливості.
40. Зміст кредитного договору.
Тема 10: Банковська система.
41. поняття й структура.
42. структура банківської системи.
43. правовий статус Банку Росії.
Тема 11. Центральний банк.
44. сутність і структура центрального банку.
45. завдання й функції ЦБ.
46. банківські операції, реалізовані ЦБ.
47. регулювання й контроль ЦБ діяльності комерційних банків.
48. відмінності ЦБ від комерційного.
Тема 12. Комерційний банк.
49. поняття комерційного банку і його устрій.
50. принципи діяльності.
51. функції КБ.
52. фінансові послуги КБ.
Тема 13. Лізинг і його види.
53. поняття й сутність.
54. учасники лізингових операцій.
55. види лізингу.
56. переваги лізингу.
Тема 14. Факторинговие компанії.
57. Поняття факторингу.
58. Сутність факторинговой діяльності.
59. Класифікація факторингових операцій.
60. Організація факторингових операцій.
Тема 15. Форфейтинг.
61. Сутність форфейтинга.
62. Відмітні риси форфейтинга.