Головна   Всі книги

Нікітін В. М., Юдина І. Н.. Гроші, кредит, банки: Опорний конспект лекцій. Барнаул: Изд-В «Азубка»,2004. 120 с.. 2004

Даний опорний конспект лекцій за курсом «Гроші, кредит, банки» розроблений доцентами регіональної кафедри «Фінанси й кредит» к. т.зв. В. М. Нікітіним і к. е.н. І. Н. Юдиной. Цей курс читається студентам спеціальностей « Бухгалтерський облік і аудит» і «Фінанси й кредит», і його втримування відповідає освітньому стандарту по даній дисципліні. Конспект має три частини: «Гроші й грошовий обіг» (Частина 1); «Позичковий капітал і кредит» (Частина 2); «Банки й банківська система» (Частина 3). У кожній частині приводяться сучасні статистичні дані, що стосуються специфіки монетарної й банківської сфер Російської Федерації
Опорний конспект допоможе студентам краще освоїти матеріал, особливо тих сюжетів, які торкаються практичних аспектів функціонування платіжної системи, процеси кредитування в комерційному банку. Автори розглядають також деякі проблеми становлення й функціонування банківської системи Росії
Дані перелік тем контрольних робіт і список основної літератури
Рекомендується використовувати матеріал даного видання для самостійної работй студентів філії ВЗФЕИ в м. Барнаулі при написанні контрольних і випускних робіт

Введення
Гроші це особлива категорія в житті суспільства
Частина 1. Гроші й грошовий обіг
1.1. Види грошей. Метаморфози й вічний рух. Теорії виникнення (еволюція грошових систем)
1.2. Функції грошей і їх трансформація в сучасних умовах
1.3. Визначення національної грошової маси. Грошові агрегати. Статика.
1.4. Емісія грошей
1.5. Кількість грошей в обігу. Схеми й механізми обігу
1.6. Інфляція, її сутність і види
Вплив інфляції на грошовий обіг.
Як же боротися з інфляцією?
1.7. Грошова й платіжна системи РФ
Елементи грошової системи
Частки платіжні системи
Частина 2. Позичковий капітал і кредит
2.1. Сутність позичкового капіталу й позичкового відсотка
Концепція позичкових фондів.
2.2. Фінансовий ринок і роль фінансових посередників
Фінансовий ринок
2.3. Теорія відсотка
Неокласичний напрямок.
У теорії Дж. М. Кейнса норма відсотка визначається як винагороди за розставання з ліквідністю.
Пастка ліквідності
2.4. Кредит і його роль у ринковій економіці
Місце й роль кредиту в економічній системі суспільства
2.5. Банківський кредит
Основні риси сучасної структури кредитування.
2.5.1. Методи кредитування
2.5.2. Схема надання кредиту
2.5.3. Нарахування відсотків за кредит
2.5.4. Операції КБ по довгостроковому кредитуванню
2.5.5. Форми забезпечення зворотності кредиту
Частина 3. Банки й банківська система
3.1. Історія розвитку банківської справи
3.2. Центральний Банк РФ
Принципи організації й побудови Центрального Банку Росії.
Незалежність Центрального банку.
3.3. Перспективи використання механізму надзвичайного кредитування неплатоспроможних банків у розвинених країнах
3.4. Типологія російських комерційних банків
3.5 Спеціалізовані банки й банківські об'єднання
Інвестиційні Банки розвитку
Банкірські будинки.
Іпотечні банки
Ощадбанки.
Зовнішекономбанк
Банк зовнішньої торгівлі РФ (ВТБ)
Банки споживчого кредиту
Банківський холдинг
Банківські картелі
Банківські синдикати
Банківські трести
Банківські концерни
3.6. Операції й ресурси комерційних банків
Ресурси комерційного банку, поняття й структура власного капіталу.
Регулювання діяльності комерційних банків.
3.7. Стан і перспективи розвитку банківського сектору Росії
3.7.1. Модернізація банківської системи
Заходу щодо вдосконалювання банківської системи й банківського нагляду.
Банковська система Росії й СОТ.
Теми контрольних робіт
Список літератури
Додатка
Агрегированний баланс Локобанка на 01.11.2003, тис. руб.
10 найбільших банків Російської Федерації
Висновок на проект основних напрямків єдиної державної грошово-кредитної політики на 2004 рік
Грошова програма (варіант Банку Росії)
Варіанти розвитку ситуації в банківському секторі