На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Гроші, кредит, банки. Відповіді на екзаменаційні питання. 2015

Походження й сутність грошей.
2. Функції грошей.
3. Теорії грошей: металлистическая, номіналістична, кількісна.
4. Види грошей: повноцінні й неповноцінні гроші.
5. Грошова маса й грошова база.
6. Агрегати грошової маси
7. Закон грошового обігу
8. Швидкість обігу грошей
9. Емісія грошей і випуск грошей у хоз. оборот
10. Наявний грошовий обіг
11. Безготівковий грошовий обіг.
12. Форми безготівкових розрахунків.
13. Розрахунки по інкасо
14. Платіжна криза.
15. Роль безготівкових розрахунків у комерційній діяльності
16. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ
17. Сутність і типи грошових систем
18. Основні елементи ден системи
19. Валютна система: сутність, елементи.
20. Еволюція світової валютної системи
21. Валютний курс і особливості його формування.
22. Інфляція: сутність і причини виникнення.
23. Характеристика основних типів і видів інфляції.
24. Грошові реформи: сутність види й методи проведення
25. Основні напрямки антиинфляц. політики
26. Основні функції й закони кредиту
27. Роль кредиту в комерційній діяльності
28. Класифікація осн форм кредиту.
29. Банківський кредит
30. Комерційний кредит
31. Міжнародний кредит його сутність, осн форми.
32. Сутність позичкового відсотка й фактори його визначальні
33. Організація кредитного процесу в комерційному банку (див малюнок)
34. Кредитний договір: його сутність і втримування
35. основні способи забезпечення повернення кредиту.
36. Виникнення банківської справи..
37. Роль банків у комерційній діяльності
38. Особливості функціонування банківської системи РФ
39. Кредитна система Росії.
40. Структура банківської системи РФ
41. Небанківські кредитні орг.
42. Правове регулювання діяльності кредитних орг.
43. Мети й завдання ЦБ РФ
44. Правовий статус ЦБ РФ
45. Організаційна структура ЦБ РФ
46. Функції ЦБ РФ
47. грошово-кредитна політика (ДКП) ЦБ РФ, її методи й інструменти.
48. Характеристика комерційного банку як суб'єкта економіки
49. Класифікація банківських операцій.
50. Основні й доп операції коммерч банків
51. Активні операції коммерч банку
52. Пасивні операції комерційних банків
53. Банківська система США
54. Банківська система Франції й Англії
55. Банківська система Німеччини й Італії.
56. Банківська система Японії
57. Платіжний баланс: поняття й осн статті
58. Методи регулювання платіжного балансу.
59. Міжнародні валютно-кредитні організації.
60. Група Всесвітнього банку: основні учасники.