Головна   Всі книги

Невідомий. Гроші. Кредит. Банки Відповіді на запитання до іспиту. 2012

1. Наявний грошовий обіг, його економічна характеристика, відмінності від безготівкового грошового обігу й зв'язок з ним.
2. Грошові системи, їх класифікація, ознаки, характеристики.
3. Виникнення грошей як історичний і логічний процес. Сучасні гроші.
4. Бартер, його сутність і роль у грошовій системі.
5. Інфляція, її сутність і фактори. Антиінфляційна політика.
6. Сутність грошей як економічної категорії.
7. Грошова система сучасної Росії і її основні елементи.
8. Економічний закон грошового обігу й особливості його дії в грошових системах різного типу.
9. Функція грошей як кошту обігу.
10. Функція грошей як заходу вартості.
11. Функції грошей як кошту нагромадження й утвору скарбів. Їхня єдність і відмінність.
12. Функція грошей як кошту платежу.
13. Світові гроші. Їхні особливості в сучасних умовах.
14. Грошові реформи, необхідність і передумови їх проведення.
15. Грошова реформа 1922 - 1924 рр.
16. Грошова реформа 1947 року в СРСР.
17. Грошова реформа 1961 року в СРСР.
18. Гроші і їх функції в сучасних умовах.
19. Гроші, їх роль на різних етапах суспільного розвитку.
20. Роль золота на різних етапах еволюції грошових систем.
21. Поняття грошової маси. Агрегати грошової маси.
22/24. Сукупний грошовий обіг, його структура й принципи організації.
23. Стабільність грошей, проблеми її забезпечення в сучасних умовах.
25. Безготівковий грошовий обіг і його економічна характеристика.
26. Основи регулювання сукупного грошового обігу.
27. Система безготівкових розрахунків і її основні елементи.
28. Зміни в грошовій системі, що не носять характеру грошової реформи. Умови для їхнього застосування.
29. Безготівкові розрахунки і їх класифікація.
30. Розрахунки платіжними вимогами, їх економічна характеристика й перспективи розвитку.
31. Розрахунки платіжними дорученнями. Їхньої переваги й недоліки.
32. Акредитивна форма розрахунків (у внутрішньогосподарському обороті) і перспективи її розвитку в сучасних умовах.
33. Історичний і логічний взаємозв'язок грошей і кредиту.
34. Поняття кредитної системи й принципи її організації.
35. Характеристика сучасної кредитної системи Росії.
36. Позичковий відсоток, його природа й границі.
37/40. Поняття «форма» і «вид» кредиту.
38. Кредит як процес.
39. Методологічні основи аналізу сутності кредиту.
41. Основні принципи кредитування.
42. Функції кредиту.
43. Необхідність кредиту.
44. Класифікація форм і видів кредиту.
45. Споживчий кредит.
46. Основні принципи кредитування.
47. Кредит і його регулююча роль.
48. Позичковий відсоток і його економическоезначение.
49. Кредитний ринок, його формування, структура, характеристика сегментів кредитного ринку.
50. Двоїста роль кредиту в економіці.
51. Границі кредиту.
52. Овердрафт як метод кредитування й банківський продукт.
53. Здійснення розрахунків як базова функція банків.
54. Вексельний кредит.
55. Лізинг як модифікація кредиту.
56. Міжнародний кредит і його роль.
57. Факторинг, його економічне втримування й значення.
58. Нетрадиційні банківські продукти.
59. Заміщення дійсних грошей як функція кредиту.
60. Комерційний кредит і його місце в сучасній системі кредитних відносин Росії.
61. Державний кредит і його значення.
62. Походження банків, їх функції й роль. Типологія банківських систем.
63. Банки - основна ланка кредитної системи. Функції й роль комерційних банків у сучасній кредитній системі Росії.
64. Посередницькі операції банків.
65. Становлення й розвиток банківської системи Російської Федерації, характеристика її сучасного положення.
66. Етапи реформування банківської системи Російської Федерації.
67. Активи кредитної організації, їх структура й економічна характеристика.
68. Активні операції кредитної організації, їх структура й економічна характеристика.
69. Пасивні операції банків, їх характеристика.
70. Банківський мультиплікатор.
71. Економічні нормативи регулювання діяльності кредитних організацій і їх значення.
72. Економічні основи перехід до конвертованості валюти (рубля). Передумови створення в Росії МФЦ.
73. Центральний банк - банк банків.
74. Центральний банк - банк держави.
75. Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії), його функції й роль. Особливості діяльності в умовах кризи.
76. Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії), його особливий статус, функції й роль в економічному розвитку.
77. Походження центральних банків. Їхнє місце й роль у системі органів державного керування.
78. Основи організації й специфіка контролю й нагляду Банку Росії за комерційними банками.
79. Система страхування внесків і її значення для розвитку кредитної системи Росії.
80. Грошово-кредитна політика центрального банку.
81. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку.
82. Прогноз касових оборотів і його значення для регулювання грошового обігу.
83. Єдина державна грошово-кредитна політика й роль Банку Росії в її реалізації
85. Валютний курс як економічна категорія. Керування валютним курсом.
84. Фінансовий ринок, його функції й структура.
86. Валютний курс рубля й проблеми його визначення.
87. Валютна система, її походження й етапи розвитку. Сучасна валютна система.