Головна   Всі книги

Хуків Е. Ф.. Гроші, кредит, банки, цінні папери. 2009. 2009

Утримування
Введення
Розділ I ДЕНЬГ
Розділ 1 Гроші, грошовий обіг, грошова маса
Поняття й структура грошового обігу. Закон грошового обігу
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Показники грошового обігу
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
1.3. Інфляція
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Розділ 2 Валютні відносини н валютні операції
Поняття й види валютних операцій
Валютна позиція банку
Валютні операції
Валютний курс і валютне котирування
Завдання для самостійного розв'язку
Розділ 3 Центральний банк
Методи грошово-кредитної політики центрального банку
Політика обов'язкового резервування
Завдання для самостійного розв'язку
Політика відкритого ринку
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Облікова політика
Розв'язок типових завдань
Тест
Пасивні й активні операції центрального банку
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Тести
3.6. Баланс центрального банку
Завдання для самостійного розв'язку
Тести
Розділ 4 Пасивні операції комерційних байков
Структура пасивних операцій
Власні кошти комерційного банку
Розв'язок типових завдань
Зобов'язання комерційного банку
Решенше типових завдань
Аналіз структури пасивів банку
Розв'язок типових завдань
Розрахунки зобов'язань банку по сплаті відсотків
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Розділ 5 Активні операції комерційних банків
Структура активних операцій
Касові операції
Розв'язок типових завдань
Кредитні операції
Завдання для самостійного розв'язку
Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника
Розділ 6 Інвестиційна діяльність комерційного банку
Формування інвестиційного портфеля комерційного банку
Основні показники боргових цінних паперів і методи їх визначення
Показники для оцінки інвестиційного портфеля
Порівняльна ефективність інвестицій при формуванні портфеля
Розв'язок типових завдань
Параметри облігації
Параметри облігації
Параметри ОФЗ-ФД № 27011RMFS4
Розрахунки прибутковості облігацій
Склад портфеля цінних паперів
Структура портфеля, хеджирующего ризик
Розрахунки питомого потенціалу росту
Структура портфеля А
Глава 7 Фінансові послуги в комерційному банку
Лізинг і лізингові операції банку
Розв'язок типових завдань
Результати розрахунків
Графік виплати лізингових платежів
Графік лізингових платежів
Завдання для самостійного розв'язку
Факторинговие операції банку
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Форфейтинговие операції банку
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Трастові операції банку
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Глава 8 Аналіз якості активів комерційного банку
Завдання для самостійного розв'язку
Розміщення ресурсів у банку
Глава 9 Фінансові результати діяльності комерційних банків
Завдання для самостійного розв'язку
Глава 10 Ощадні банки
Операції Ощадного банку РФ по внесках
Розв'язок типових завдань
Операції Ощадного банку РФ із цінними паперами
Розв'язок типових завдань
Кредитування населення в Ощадному банку РФ
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Оцінка фінансового стану Ощадбанку РФ
Глава 11 Іпотечні банки
Розділ III РИНОК КОШТОВНИХ БУМУ
Глава 12 Цінні папери
Ринок цінних паперів
Класифікація цінних паперів
Облігації
Вартісні характеристики облігацій
Акції
Вартісні характеристики акцій
Глава 13 Похідні цінні папери й фінансові інструменти
Види похідних цінних паперів і угоди з ним
Завдання для самостійного розв'язку
Фінансові інструменти
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Розв'язок типових завдань
Завдання для самостійного розв'язку
Глава 14 Аналіз кон'юнктури ринку цінних паперів
Завдання для самостійного розв'язку
Технічний аналіз
Завдання для самостійного розв'язку
Тести
Розділ IV СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НЕБАНКІВСЬКІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ
Глава 15 Страхові компанії
Страхування: основні поняття
Фінансове забезпечення страхового бізнесу
Розв'язок типових завдань
Глава 16 Пайові інвестиційні фонди
Розв'язок типових завдань
ПРИЛОЖЕНИ
Додаток 2
Додаток
Додаток 4
Додаток 5