На головну сторінку   Всі книги

АГТУ. ГРОШІ, КРЕДИТ, БАНКИ. Практичну-учбово-практична допомога. 2003

1.2. Сутність і функції грошей
1.3. Роль і розвиток грошей в умовах ринкової економіки
4. Види грошей і їх особливості
1.5. Грошова маса і її структура
1.6. Грошовий обіг і його структура
1.8. Організація емісійних операцій
1.9. Наличноденежний оборот і грошовий обіг
1.11. Безготівковий грошовий обіг і система безготівкових розрахунків
1.12. Поняття грошової системи країни, генезис її розвитку
1.14. Причини й сутність інфляції, форми її прояву
1.19. Форми грошових реформ і методи їх проведення
1.20. Валютні відносини й валютна система
1.20.1. Основні поняття й категорії валютних відносин
1.20.2. Еволюція валютнойсистеми і її елементи
1.20.3. Валютна система Росії
1.20.4. Економічне втримування й формування валютного курсу
1.20.5. Валютні операції
1.21. Платіжний і розрахунковий баланс країни в системі валютного регулювання
1.22. Основи міжнародних фінансово-кредитних відносин
1.22.1. Міжнародні розрахунки
1.22.2. Міжнародні фінансові інститути
Глава II. ДО Р Е Д И Т
2.1. Необхідність кредиту
2.2. Сутність кредиту
2.3. Функції й закони кредиту
2.3.1. Функції кредиту
2.4.2. Види кредиту
3.1. Історія розвитку банківської справи
3.2. Сутність і економічні основи діяльності банків
3.3. Принципи й функції комерційних банків
3.4. Роль банку в економіці
3.5. Види банків
3.6. Поняття банківської системи, її елементи
3.8. Центральні банки й основи їх діяльності
3.8.1. Виникнення ЦБ і форми їх організації
3.8. 2. Організаційна побудова Банку Росії. Органі керування.
3.8.3. Мети, функції й основні операції Центрального банку
3.9. Основи грошово-кредитної політики
3.10. Порядок відкриття, реєстрації й ліквідації комерційних банків
3.11. Банківський менеджмент і банківський маркетинг
3.11.1. Особливості банківського менеджменту. Основні напрямки банківського менеджменту
3.11.2. Банківський маркетинг
3.12. Комерційні банки, їх діяльність