На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Гроші й кредит. Короткий конспект лекцій. 2007

Утримування
Лекція 1 Тема 1: Сутність і функції грошей.
1. Історичний екскурс виникнення грошей, сутність грошей і кредиту.
2. Види грошей.
Кредитні гроші.
3. Функції грошей.
Лекція 2 Тема 2 : Грошовий обіг і грошовий системи.
1. Поняття грошового обігу
2. Закон грошового обігу
3. Сутність грошової системи
Лекція 3 Тема 3: Інфляційні процеси на Україні.
Сутність сучасної інфляції.
2. Види інфляції.
3. Форми й методи антиінфляційної політики.
4. Особливості антиінфляційного процесу на Україні.
Лекція 4 Тема 4: Кредит як економічна категорія.
1. Сутність, об'єкти й елементи кредитування.
Принципи кредитування.
3. Види кредиту.
4. Роль кредиту на сучасному етапі.
Лекція 5. Тема 5 Теоретичне обґрунтування грошей, інфляції й кредиту.
Теорії грошей.
Сучасні теорії грошей.
2. Теорії інфляції.
3. Теорії кредиту.
Лекція 6. Тема 6. Сутність кредитної системи України. Національний банк України
Структура сучасної кредитної системи.
Банковська система України.
Завдання й функції НБУ
Емісійні операції НБУ
Лекція 7. Тема 7. Комерційні банки.
1. Комерційні банки, сутність і класифікація.
Організаційний устрій комерційного банку.
Функції комерційного банку.
Лізингові, факторинговие й трастові операції комерційних банків на Україні
3. Роль кредитних банків у грошово-кредитній політиці держави.
Лекція 8. Тема 8. Сутність, цілі й завдання грошово-кредитної політики.
1. Суть і поняття грошово-кредитної політики.
2. Основні цілі грошово-кредитної політики на сучасному етапі.
3. Інструменти грошово-кредитної політики.
Переваги й недоліки грошово-кредитної політики.
Лекція 9. Тема 9. Валютна система й міжнародний кредит.
1. Сутність валютної системи і її елементи.
2. Валютна політика й валютний курс.
3. Міжнародний кредит.