Головна   Всі книги

Невідомий. Гроші й кредит. Лекції, 2010. 2010

Тема 1. Ціноутворення й характеристики ринку
1.1. Сутність і функції цін
1.2. Особливості ціноутворення на ринках різних типів
Тема 2. Теоретичні й практичні аспекти оцінки й аналізу еластичності попиту
2.1. Поняття еластичності. Значення коефіцієнтів еластичності в дослідженні ринку
2.3. Перехресна еластичність попиту. Взаємозамінні, взаимодополняемие й нейтральні товари
Тема 3. Методи збору інформації про зміну попиту при зміні цін
3.1. Класифікація методів вивчення поведінки покупців
Тема 4. Система цін в економіці
4.1. Види цін
4.3. Характеристика цін по способу встановлення, фіксації
4.4. Види цін по способу одержання інформації про їхній рівень
4.5. Класифікація цін по способу відбиття фактору години
Тема 5. Методи державного регулювання цін
5.1. Мети й методи державного регулювання цін
5.2. Формування нормативно-законодавчої бази ринкового ціноутворення