На головну сторінку   Всі книги

Кузнєцова Е. І.. Гроші. Навчальний посібник. Юнити, М., 2009. 2009

Дана допомога написана відповідно до курсу з аналогічною назвою, який являє собою самостійний розділ економічної науки, вивчає сферу обігу через гроші, кредит і банки, базується на економічній теорії й дослідженнях західних і російських учених. Матеріал добре структурований і дає комплексна вистава про основні елементи, що становлять грошово-кредитну систему. Наприкінці кожної глави даються контрольні питання й тести для закріплення теоретичного матеріалу, а також теми рефератів і список літератури, з якої студенти можуть ознайомитися самостійно.

Від автора
Розділ І. Гроші
Розділ 1. Походження й сутність грошей. Роль грошей у відтворювальному процесі
1.1. Характеристика грошей як історичної й економічної категорії і їх функції
1.2. Види й форми грошей, особливості їх трансформації
1.3. Роль грошей і особливості її прояву при різних моделях економіки
1.4. Історія й розвиток фальшивомонетчества
Контрольні питання
Розділ 2. Грошова маса й грошовий обіг: утримування й структура
2.1. Грошова маса і її елементи
2.2. Грошовий обіг і грошовий обіг
2.3. Готівково-грошовий оборот у Російській Федерації
2.4. Безготівковий грошовий обіг у Російській Федерації
2.5. Історія грошового обігу в Росії
Контрольні питання
Література
Розділ 3. Грошова система і її устрій
3.1. Поняття й види грошових систем
3.2. Грошова система Російської Федерації
3.3. Основні елементи захисту грошових знаків
Контрольні питання
Література
Розділ 4. Інфляція: форми прояву, причини, соціально-економічні наслідки
4.1. Сутність і види інфляції
4.2. Антиінфляційна політика
Контрольні питання
Література
Розділ 5. Грошово-кредитна політика як інструмент державного регулювання економіки
5.1. Методи регулювання грошового обігу
5.2. Форми державного впливу через грошово-кредитну політику
5.3. Перспективи розвитку грошово-кредитної політики в Російській Федерації
Контрольні питання
Література
Розділ 6. Основи міжнародних валютних і розрахункових відносин
6.1. Міжнародна валютна система й валютні відносини
6.2. Валютний курс і його роль в економіці
6.3. Валютна система Росії
Контрольні питання
Література
Розділ II. Кредит
Глава 7. Кредит і його роль в економіці
7.1. Необхідність і сутність кредиту. Суб'єкти кредитних відносин
7.2. Форми й види кредиту
7.3. Відповідальність за порушення кредитного договору
Контрольні питання
Література
Глава 8. Кредитна система
8.1. Сутність і типізація кредитної системи
8.2. Структура кредитної системи Росії
8.3. Історія розвитку кредитної системи Росії
8.4. Злочинність у фінансово-кредитній системі Росії
Контрольні питання
Література
Розділ III. Банки
Глава 9. Фінансові інститути. Види банків
9.1. Структура банківської системи
9.2. Центральний банк і його функції
Контрольні питання
Література
Глава 10. Комерційні банки
10.1. Правовий^-правові-організаційно-правові форми й структура комерційних банків
10.2. Банківські операції
10.3. Розвиток банківської системи Росії
Контрольні питання
Література
Глава 11. Банк на ринку валютних операцій
11.1. Валютні операції й порядок їх здійснення
11.2. Валютне регулювання й валютний контроль
Контрольні питання
Література
Додаток
Високі й стійкі темпи економічного росту й досягнута макроекономічна стабільність вимагають від Уряду Російської Федерації й Центрального банку Російської Федерації вироблення нових розв'язків, спрямованих на забезпечення поступального розвитку банківського сектору на основі зміцнення його стабільності, підвищення конкурентоспроможності російських кредитних організацій, удосконалювання банківського регулювання й нагляду, посилення зашиті інтересів і зміцнення довіри вкладників і
Мети й умови розвитку банківського сектору Втримування й стратегічні цілі розвитку
Практичні завдання, умови їх розв'язку й заходу для їхньої реалізації
Очікувані результати розвитку банківського сектору
II. Оцінка поточного стану банківського сектору
Базові характеристики й тенденції функціонування
Фактори, що стримують розвиток банківської діяльності
III. Політика держави відносно банківського сектору
Базовою умовою успішного розвитку банківського сектору виявляє- ся проведення державою зваженої послідовної політики
Принципи й сфера участі держави в реформуванні банківського сектору
Участь держави в діяльності кредитних організацій
IV. Розвиток структури банківського сектору
Перспективи інституціонального розвитку
Концентрація й централізація капіталу
Участь іноземного капіталу
Валютна лібералізація
V. Функціональний розвиток банківської діяльності
Взаємодія банків з нефінансовим сектором економіки
Обслуговування депозитів і заощаджень населення
VI. Розвиток корпоративного керування, керування ризиками й внутрішнього контролю в кредитних організаціях
Важливим елементом реформування банківської справи в Росії є вдосконалювання підходів кредитних організацій
VII. Регулювання банківської діяльності, банківський нагляд
Основним принципів удосконалювання системи регулювання банківської діяльності й банківського нагляду є впровадження меж- дународно визнаних норм
Банківське законодавство
Банківський нагляд
VIII. Розвиток конкурентного середовища, ринкового дисципліни й забезпечення транспарентності діяльності кредитних організацій
Формування конкурентної средии розвиток конкуренції в банківському секторі
Зовнішній аудит кредитних організацій