На головну сторінку   Всі книги

В. Т. Батичко, В. Т. Батичко. Екологічне право Навчальний посібник.- Таганрог: ИУЕС ЮФУ, 2016 р.. 2016

Навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу екологічного права, на базі чинного законодавства Російської Федерації за станом на 1 березня 2016 року. Навчальний посібник містить основні положення Екологічного права. У ньому розкриваються визначення понять екологічного права, його предмета й методу, проводиться аналіз принципів природоохоронної діяльності, розглядаються екологічні правовідносини і його види, і структура, механізм правового регулювання й правовий статус суб'єктів екологічного права. Матеріал викладений у зрозумілій загальнодоступній формі й призначений для вивчення Екологічного права слухачами й студентами юридичних вузів і факультетів. ЗМІСТ
Введення
Розділ 1. Екологічне право як галузь права
Поняття, предмет і метод екологічного права
Система екологічного права
Об'єкти екологічного права
Джерела екологічного права
Принципи екологічного права
Розділ 2. Екологічні правовідносини
Поняття екологічних правовідносин і їх види
2. Об'єкти й суб'єкти екологічних правовідносин
3. Утримування екологічних правовідносин
Підстави виникнення, зміни й припинення екологічних правовідносин
Розділ 3. Право власності на природні ресурси й природокористування
Природні об'єкти і їх характеристика
Право власності на природні ресурси
Правові форми використання природних ресурсів
4. Поняття й види природокористування
Розділ 4. Правові основи охорони навколишнього середовища
Державне керування в галузі охорони навколишнього середовища
Відповідальність за екологічні правопорушення
3. Охорона навколишнього середовища при здійсненні господарської й іншої діяльності
Права громадян у галузі охорони навколишнього середовища