На головну сторінку   Всі книги

Титков А. Ф.. Економічна теорія. 2000. 2000

ТЕМА 01. Предмет і метод економічної теорії
1.1 Розвиток предмета економічної теорії
Економія - наука про виховання гідних громадян
1.1.2. Політична економія - наука про багатство
1.1.3. Економикс - наука про раціональне використання обмежених ресурсів
1.2. Метод економічної теорії
1.2.1. Формальна логіка як метод економічного дослідження
1.2.2. Діалектика як метод політичної економії
1.2.3. Економічні моделі й експерименти
Література
Тема 2. Основи економічного аналізу.
2.1. Потреби, ресурси, вибір
2.2. Економічний кругообіг
2.3. Економічні системи: основні щаблі розвитку
2.4. Сучасні економічні системи
11. Література
Тема 03. Ринкова система: попит та пропозиція
3.1. Ринкова система
3.2. Попит та пропозиція
3.3. Рівновага попиту та пропозиції. Еластичність
3.4. Еластичність попиту та пропозиції
11. Література
Тема 04. Інституціональні аспекти ринкового господарства
4.1. Правові передумови ринкового господарства
4.2. Зовнішні ефекти. Теорема Коуза
4.3. Суспільні блага. Роль держави в ринковій економіці
11. Література
Тема 5. Теорія споживчої поведінки
5.1. Споживчий вибір і його особливості
5.2. Закономірності розвитку споживчих переваг
11. Література
ТЕМА 06. Проведення економічних благ
6.1. Проведення з одним змінним фактором.
6.2. Вибір виробничої технології. Технічна й економічна ефективність
11. Література
А. Титков ЕТ УМК Тема 07. Фірма як зроблений конкурент
7.1. Економічна природа фірми.
7.2. Основні форми ділових підприємств
7.3. Фірма: витрати проведення й прибуток
7.4. Фірма: умови рівноваги
Література
А. Титков УМК ЕТ Тема 08. Зроблена конкуренція й чиста монополія
8.1. Зроблена конкуренція
8.2. Чиста монополія
Література
А. Титков УМК ЕТ Тема 09. Недосконала конкуренція.
9.1. Монополістична конкуренція.
9.2. Олігополія
9.3. Інші форми недосконалої конкуренції
9.4. Антимонопольне законодавство й регулювання
Література
А. Титковумкеттема 10. Ринок праці
10.1. Попит та пропозиція праці. Визначення середнього рівня заробітної плати.
9.1. Попит та пропозиція праці. Визначення середнього рівня заробітної плати Заробітна плата в умовах зробленої конкуренції.
10.2. Роль профспілок на ринку праці
10.3. Особливості ринку праці. Диференціація ставок заробітної плати.
3. Література
ЕТ Тема 11. Ринки капіталу й землі
11.1. Ринок капіталу. Позичковий відсоток
11.2. Ринок землі. Економічна рента.
111. Література
ЕТ. Тема 12. Теорія суспільного вибору
12.1. Передумови аналізу
12.2. Суспільний вибір в умовах прямої демократії
12.3. Суспільний вибір в умовах представницької демократії