На головну сторінку   Всі книги

Мишкин, Фредерік С.. Економічна теорія грошей, банківської справи й фінансових ринків, 7-е видання. Частина 2: Пер. с англ.,2006.- 880 з: іл.- Парал. тит. англ.. 2006

Економічна теорія грошей, банківської справи й фінансових ринків Ф. Мишкина - один із самих популярних закордонних підручників в області фінансів. У центрі уваги автора - вплив грошово-кредитної політики на діяльність фінансових ринків і фінансових установ, на обсяг виробництва товарів і послуг в економіці країни, на розвиток міжнародної торгівлі, на прибуток підприємств і добробут громадян
Книга містить багато практичних прикладів, багатий справочно-методичес- кий матеріал, питання й завдання до кожної глави, а також відповіді й розв'язку до найважливіших з них. Особлива увага приділена активному використанню можливостей Інтернету при вивченні даної проблематики
Для студентів, що вивчають теорію грошей і фінансових ринків, викладачів економіки, аналітиків і бізнесменів

Європейський центральний банк
Тенденція до росту незалежності
Мотиви поведінки центрального банку
Урізання 14.6. Усередині ФРС
Повинна чи ФРС бути незалежної
Аргументи за незалежність
Аргументи проти незалежності
Незалежність центральних банків і макроекономічні показники в інших країнах
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
Глава 15. Багаторазове розширення депозитів і створення грошової маси
Передмова
Чотири учасники створення грошової маси
Баланс Федеральної резервної системи
Пасиви
Активи
Керування монетарною базою
Операції ФРС на відкритому ринку
Урізання 15.1. Глобальний аспект Інтервенції ФРС на валютному ринку й монетарна база
Відмова від депозитів на користь готівки
Дисконтні позички
Інші фактори, що впливають на монетарну базу
Можливості ФРС по керуванню монетарною базою
Багаторазове розширення депозитів: проста модель
Створення депозитів: окремий банк
Створення депозитів: банківська система
Висновок формули багаторазового розширення депозитів
Недоліки простої моделі
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Veb-Вправи
Гл а в а 16. Фактори, що визначають пропозицію грошей
Передмова
Модель пропозиції грошей і грошовий мультиплікатор
Виведення формули грошового мультиплікатора
Інтуїтивне поняття грошового мультиплікатора
Фактори, що визначають величину грошового мультиплікатора
Приріст норми обов'язкового резервування
Приріст коефіцієнта готівки
Приріст коефіцієнта надлишкових резервів
Ринкові процентні ставки
Додаткові фактори, що визначають пропозицію грошей
Приріст незапозиченої монетарної бази ПВП
Приріст дисконтних позичок Федерального резерву
Процес створення грошей
Фактори, що визначали динаміку грошової маси в 1 980-2002 роках
Банківські паніки в роки Великої депресії (1930-1933)
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Використання економічного аналізу для прогнозування
Web-Вправи
Гл а в а 17. Інструменти монетарної політики
Передмова
Ринок резервів і процентна ставка по міжбанківських кредитах
Попит та пропозиція на ринку резервів
Як інструменти монетарної політики впливають на процентну ставку по міжбанківських кредитах
Резервні вимоги
Операції на відкритому ринку
День у торговельному відділі
Переваги операцій на відкритому ринку
Дисконтна політика
Дисконтне вікно
Кредитор останньої інстанції
Урізання 17.1. Усередині ФРС
Переваги й недоліки дисконтної політики
Резервні вимоги
Переваги й недоліки зміни резервних вимог
Канальна (коридорна) система встановлення процентних ставок в інших країнах
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
Глава 18. Монетарна політика: мети й кошту
Передмова
Стратегічні цілі монетарної політики
Високий рівень зайнятості
Економічний ріст
Стабільність цін
Урізання 18.1. Глобальний аспект Стабільність цін в аренах Європейського Союзу
Стабільність процентних ставок
Стабільність фінансових ринків
Стабільність валютних ринків
Суперечливість стратегічних цілей
Стратегія центрального банку: проміжні й операційні цілі
Вибір проміжних і операційних цілей
Критерії вибору проміжних цілей
Передбачуваний вплив на стратегічні цілі
Критерії вибору операційних цілей
Монетарна політика Федерального резерву: історичний аспект
Ранній період: дисконтна політика як основний інструмент
Розвиток операцій на відкритому ринку
Велика депресія
Резервні вимоги як інструмент монетарної політики
Військові видатки й штучне стримування процентних ставок: 1942-1951 роки
Упор на цільові показники ринку грошей в 1960-х роках
Упор на цільові значення монетарних агрегатів в 1970-х роках
Нові операційні процедури ФРС із жовтня 1979 по жовтень 1982 року
Зниження ролі монетарних агрегатів у період з жовтня 1982 до початку 1990-х років
Повернення до встановлення цільових значень міжбанківської процентної ставки в останнє десятиліття
Міжнародний аспект
Урізання 18.3. Глобальний аспект Міжнародна координація політики
Правило Тейлора, природній рівень безробіття й крива Филипса
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
ЧАСТИНА V. Міжнародні фінанси й монетарна політика
Гл а в а 19. Валютний ринок
Передмова
Валютний ринок
Що таке валютний курс
Урізання 19.1. З фінансових новин
Чому важливі валютні курси
Як організована торгівля іноземною валютою
Валютні курси в довгостроковій перспективі
Закон єдиної ціни
Теорія паритету купівельної спроможності
Чому теорія паритету купівельної спроможності не може повністю пояснити зміни валютних курсів
Фактори, що впливають на валютний курс у довгостроковій перспективі
Відносні рівні цін
Торговельні бар'єри
Перевага вітчизняних товарів імпортним
Продуктивність
Валютні курси в короткостроковій перспективі
Очікувана прибутковість внутрішніх і закордонних депозитів
Умова процентного паритету
Рівновага на валютному ринку
Очікувана прибутковість доларових депозитів
Рівновага
Фактори, що викликає зміни валютного курсу
Зсув графіка очікуваної прибутковості депозитів в іноземній валюті
Зміна процентної ставки по депозитах в іноземній валюті
Зміни очікуваного майбутнього валютного курсу
Короткі висновки
Зсув графіка очікуваної прибутковості внутрішніх депозитів
Зміни внутрішньої процентної ставки
Чому валютні курси так мінливі
Долар і процентні ставки в 1 973-2002 роках
Євро: перші чотири роки існування
Читаючи Wall Street Journal: стовпчик "Валютні торги"
Стовпчик "Валютні торги"
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
Глава 20. Міжнародна фінансова система
Передмова
Інтервенції на валютному ринку
Валютна інтервенція й грошова маса
Урізання 20.1. Усередині ФРС Робочий день валютного відділу Федерального резервного банку Нью-Йорка
Нестерилізована інтервенція
Стерилізована інтервенція
Платіжний баланс
Еволюція міжнародної фінансової системи
Золотий стандарт
Бреттон-Вудская система
Урізання 20.2. Глобальний аспект Євро кидає виклик долару
Бреттон-Вудская система фіксованих валютних курсів
Режим керованого змінного валютного курсу
Європейська валютна система (ЕВС)
Валютна криза вересня 1992 року
Недавні валютні кризи в країнах з нерозвиненою фінансовою системою: Мексиці (1994), Східної Азії (1997), Бразилії (1999) і Аргентині (2002)
Контроль над капіталом
Контроль над відтоком капіталу
Контроль над припливом капіталу
Роль МВФ
Повинен чи МВФ відігравати роль кредитора останньої інстанції
Міжнародний аспект і монетарна політика
Прямий вплив валютного ринку на грошову масу
Вплив платіжного балансу на монетарну політику
Вплив валютного курсу
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
Глава 21. Стратегія монетарної політики: міжнародний досвід
Передмова
Роль номінального якоря
Проблема тимчасової стабільності
Таргетирование валютного курсу
Переваги таргетирования валютного курсу
Недоліки таргетирования валютного курсу
У яких випадках таргетирование валютного курсу доцільно для розвинених країн
Доцільність таргетирования валютного курсу для країн, що розвивати
Валютна прив'язка
Доларизація
Монетарне таргетирование
Монетарне таргетирование в Канаді, Великобританії, Японії, Німеччині й Швейцарії
Канада й Великобританія
Японія
Німеччина й Швейцарія
Урізання 21.2. Глобальний аспект Стратегія монетарної політики Європейського центрального банку
Переваги монетарного таргетирования
Недоліки монетарного таргетирования
Інфляційне таргетирование
Інфляційне таргетирование в Новій Зеландії, Канаді й Великобританії
Нова Зеландія
Канада
Великобританія
Переваги інфляційного таргетирования
Недоліки інфляційного таргетирования
Запізнювання сигналу
Надмірна твердість
0пасность посилення коливань продуктивності
Зниження темпів економічного росту
Таргетирование номінального ВВП
Монетарна політика й схований номінальний якір
Переваги політики ФРС
Недоліки політики ФРС
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
ЧАСТИНА VI Монетарна теорія
Глава 22. Попит на гроші
Передмова
Кількісна теорія грошей
Швидкість грошового обігу й рівняння обміну
Кількісна теорія
Кількісна теорія попиту на гроші
чи Постійна швидкість грошового обігу
Теорія переваги ліквідності Кейнса
Трансакционний мотив
Мотив обережності
Спекулятивний мотив
Об'єднання трьох мотивів
Подальший розвиток кейнсианской теорії
Трансакционний попит на гроші
Попит на гроші по мотиву обережності
Спекулятивний попит на гроші
Сучасна кількісна теорія грошей Фридмана
Відмінності між теоріями Фридмана й Кейнса
Практичні висновки
Процентні ставки й попит на гроші
Стабільність попиту на гроші
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
Глава 23. Кейнсианская теорія й модель ISLM
Передмова
Визначення сукупного випуску
Споживчі видатки й функція споживання
Інвестиційні видатки
Урізання 23.1 Значення слова "інвестиції"
Рівновага й кейнсианский хрест
Мультиплікатор видатків
Реакція випуску на зміну планованих інвестиційних видатків
Реакція на зміну автономних видатків
Застосування теорії Скорочення інвестиційних видатків і Велика депресія
Роль держави
Роль міжнародної торгівлі
Огляд факторів, що визначають сукупний випуск
Зміна автономних споживчих видатків (а)
Зміна планованих інвестиційних видатків (/)
Зміна державних видатків (G)
Зміна податків (Т)
Зміна чистого експорту (NX)
Сумарний ефект п'яти факторів
Модель ISLM
Рівновага на ринку товарів: крива IS
Процентні ставки й плановані інвестиційні видатки
Процентні ставки й чистий експорт
Рівновага на ринку грошей: крива LM
Побудова кривій LM
Про що говорить крива LM
Вивчення сукупного випуску й процентних ставок на основі моделі /SLM
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
Глава 24. Монетарна й фіскальна політика в моделі ISLM
Передмова
Фактори, що викликають зсув кривій /5
Фактори, що викликають зсув кривій LM
Реакція на зміну монетарної політики
Реакція на зміну фіскальної політики
Порівняльна ефективність монетарної й фіскальної політики
Ефект повного витиснення
Модель ISLM у довгостроковому періоді
Модель ISLM і крива сукупного попиту
Побудова кривої сукупного попиту
Фактори, що викликають зсув кривій сукупного попиту
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Використання економічного аналізу для прогнозування
Web-Вправи
Глава 25. Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції
Передмова
Урізання 25.1. З фінансових новин Сукупний випуск, рівень безробіття й індекси цін
Сукупний попит
Сукупний попит з погляду монетарної теорії
Побудова кривої сукупного попиту
Зсув кривої сукупного попиту
Сукупний попит з погляду кейнсианской теорії
Побудова кривої сукупного попиту
Зсув кривої сукупного попиту
Спори про ефект витиснення
Сукупна пропозиція
Зсув кривої сукупної пропозиції
Рівновага в поділи сукупного попиту та сукупної пропозиції
Рівновага в короткостроковому періоді
Рівновага в довгостроковому періоді
Зсув кривої сукупного попиту
Зсув кривої сукупної пропозиції
Інфляційні очікування
Підвищення заробітної плати
Зміна інших витрат проведення
Зсув довгострокової кривої сукупної пропозиції: теорія реальних економічних циклів і гістерезис
Короткі висновки
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Використання економічного аналізу для прогнозування
Web-Вправи
Глава 26. Вплив монетарної політики на економічну активність: емпіричні докази
Передмова
Модель емпіричного доказу
Структурна модель емпіричного доказу
Скорочений спосіб емпіричного доказу
Переваги й недоліки структурної моделі емпіричного доказу
Переваги й недоліки скороченого способу емпіричного доказу
Урізання 26.2 Небезпеки ігнорування зовнішнього фактору
Короткі висновки
Заперечення ролі грошей ранніми кейнсианцами
Заперечення проти висновків ранніх кейнсианцев
Доказу значення грошей ранніми монетаристами
Тимчасовий доказ
Статистичний доказ
Історичний доказ
Висновки з монетаристского доказу
Урізання 26.3 Теорія реальних ділових циклів і дискусія про вплив грошей на економічну активність
Канали впливу пропозиції грошей на економічну активність
Традиційний канал - процентні ставки
Ціни інших активів
Вплив валютного курсу на чистий експорт
Теорія q Тобина
Ефект багатства
Кредитування
Банківське кредитування
Балансові рахунки
Касова готівка
Непередбачена зміна цін
Ліквідність домохозяиств
Урізання 26.4 Балансові рахунки споживачів і Велика депресія
У чому важливість кредитування
Корпоративні скандали й повільне відновлення після економічного спаду, що почався в березні 2001 року
Рекомендації із проведення монетарної політики
Рекомендації із проведення монетарної політики на прикладі Японії
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
Глава 27. Гроші й інфляція
Передмова
Гроші й інфляція: історичні приклади
Гіперінфляція в Німеччині в 1921-1923 роках
Високі темпи інфляції в сучасних умовах
Сутність інфляції
Джерела інфляції
Точка зору прихильників монетаризма
Позиція прихильників кейнсианской теорії
чи Може фіскальна політика сама по собі викликати інфляцію
чи Може шок пропозиції сам по собі викликати інфляцію
Короткі висновки
Сутність інфляційної монетарної політики
Високий рівень зайнятості й інфляція
Інфляція витрат
Інфляція попиту
Дефіцит бюджету й інфляція
Бюджетне обмеження держави
Дефіцит бюджету й друкування грошей в інших країнах
Дефіцит бюджету й друкування грошей у США
Дебати між прихильниками активної й пасивної економічної політики
Економічна політика при високому рівні безробіття
Активна й пасивна позиції
Аргументи прихильників активної економічної політики
Аргументи прихильників пасивної економічної політики
Роль очікувань і дебати між прихильниками активної й пасивної економічної політики
чи Сприяють очікування проведенню пасивної політики
чи Впливають очікування на динаміку заробітної плати
Урізання 27.1 Небезпека політики поступків
Короткі висновки
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Web-Вправи
Глава 28. Теорія раціональних очікувань: висновки для політиків
Передмова
Оцінка політики: критика Лукаса
Економетрические моделі оцінки політики
Приклад: тимчасова структура процентних ставок
Нова класична макроекономічна модель
Вплив очікуваної й несподіваної політики
Урізання 28.1 Доказ постулату про неефективність державної політики
чи Може стимулююча політика привести до падіння сукупного випуску
Висновки для політиків
Нова кейнсианская модель
Вплив очікуваної й несподіваної політики
Висновки для політиків
Порівняння двох нових моделей із традиційною моделлю
Короткострокова реакція випуску й цін
Стабілізаційна політика
Антиінфляційна політика
Довіра населення до антиінфляційної політики
Довіра населення й дефіцит бюджету в період президентства Рейгана
Вплив революції раціональних очікувань
Резюме
Ключові терміни
Питання й завдання
Використання економічного аналізу для прогнозування
Web-Вправа
Словник термінів
Відповіді
Відповіді на деякі питання й завдання
Розділ 1. Навіщо ми вивчаємо гроші, банківську справу й фінансові ринки
Розділ 2. Огляд фінансової системи
Розділ 3. Що таке гроші
Розділ 4. Процентні ставки
Розділ 5. Поведінка процентних ставок
Розділ 6. Ризикова й тимчасова структура процентних ставок
Глава 7. Фондовий ринок, теорія раціональних очікувань і гіпотеза ефективного ринку
Глава 8. Економічний аналіз фінансової структури
Глава 9. Банківська справа й фінансова менеджмент
Глава 10. Банківська індустрія: структура й конкуренція
Глава 11. Економічний аналіз банківського регулювання
Глава 12. Небанківські фінансові установи
Глава 14. Структура центральних банків і Федеральної резервної системи
Глава 15. Багаторазове розширення депозитів і створення грошової маси
Глава 17. Інструменти монетарної політики
Глава 18. Монетарна політика: мети й кошту
Глава 22. Попит на гроші
Глава 23. Кейнсианская теорія й модель ISLM
Глава 24. Монетарна й фіскальна політика в поділи ISLM
Глава 25. Теорія сукупного попиту та сукупної пропозиції
Глава26. Вплив монетарної політики на економічну активність: емпіричні докази
Глава 27. Гроші й інфляція
Глава28. Теорія раціональних очікувань: висновки для політиків
Предметний покажчик