На головну сторінку   Всі книги

Черкесів А. Г.. Економічна теорія. Математичні моделі: Учеб. допомога. Спб.: Изд-У Спбгпу,2003. 52 с.. 2003

Відповідає державному освітньому стандарту дисципліни ОПД. Ф.00.01 «Економічна теорія» напрямку підготовки бакалаврів 521600 - Економіка. У допомозі розглядаються практичні завдання, які виникають у ході осущест- вления господарської діяльності економічних суб'єктів. До них належать завдання про складування, завдання теорії запасів і завдання про перевезення. Основна увага в допомозі приділяється конкретним моделям і інструментам розв'язку розглянутих завдань. Також коротко висвітлюються деякі теоретичні питання, необхідні для розуміння матеріалу, що викладається. Наприкінці кожного розділу приводяться приклади практичних завдань по розглянутих темах, а також відповіді й розв'язку цих завдань. Призначене для студентів гуманітарного факультету, що вивчають дисципліну «Економічна теорія». УТРИМУВАННЯ
Передмова
ТЕМА 1. ЗАВДАННЯ ПРО СКЛАДУВАННЯ
1.1. Оптимізація місця розташування складського комплексу методом центру ваги
1.1.1. Метод центру ваги
1.2. Розрахунки оптимальної площі й планування складських приміщень
1.2.1. Основні приміщення й технологічні зони складу
1.2.2. Деякі характеристики й показники роботи складу
1.3. Керування складськими потужностями при сезонних коливаннях попиту
ТЕМА 2. ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ
2.1. Категорія товарно-матеріального запасу
2.1.1. Поняття й класифікація матеріальних запасів
2.2. Eoq-Модель, або базова модель керування запасами
2.3. Модель крапки замовлення
ТЕМА 3. ЗАВДАННЯ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ
3.1. Завдання розвезення вантажів і її розв'язок
3.1.1. Сутність завдання розвезення
3.1.2. Метод Кларка-Райта
3.2. Методи розрахунків відстаней на мережі
3.2.1. Метод потенціалів
3.2.2. Метод «млина»
Відповіді й розв'язку
ТЕМА 1. ЗАВДАННЯ ПРО СКЛАДУВАННЯ
ТЕМА 2. ТЕОРІЯ ЗАПАСІВ
ТЕМА 3. ЗАВДАННЯ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Рекомендована література
Додаток 1