На головну сторінку   Всі книги

Миколаєва Л. А., Чорна І. П.. Економічна теорія. Підручник. 2007. 2007

Економічна теорія. Дана методична допомога написана відповідно до обов'язкового мінімуму втримування дисципліни "Економіка", наявного в "Вимогах (Федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму втримування й підготовки фахівців із циклу "Загальні гуманітарні й соціально-економічні дисципліни". Містять у собі програму курсу, список основної й додаткової літератури, теми контроль-них робіт, конспекти лекцій, тренувальні й тестові зада-ния.
Друкується за рішенням учбово-методичної Ради инсти-тута економіки й бізнесу ВГУЕС.
Укладачі: Миколаєва Л. А., Чорна І. П.
Рецензенти: Жариков Е. П., буд. е.н., професор
Хузиятов Т. Д., к. е.н., доцент

Утримування:
ВВЕДЕННЯ
ПРОГРАМА КУРСУ "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"
Тема1. Уведення в еконо-мическую теорію.
Тема 2. Власність і підприємництво.
Тема 3. Загальні проблеми економічного розвитку.
Тема 4. Основи організації ринкового господарства.
Тема 5. Механізм ринкової системи.
Тема 6. Приватний сектор в економіці.
Тема 7. Роль держави в сучасній економіці.
Тема 8. Національна економіка: результати й вимір.
Тема 9. Макроекономічна рівновага і його забезпечення.
Тема 10. Економічний ріст і циклічні коле-бания.
Тема 11. Особливості економічної політики держави
Тема 12. Теоретичні основи регіональної економіки.
Тема 13. Світова економіка й світова торгівля.
Тема 1. Уведення в економічну теорію.
1.1. Еволюція економічної думки
1.2. Предмет економічної теорії і її функції
1.3. Основні методи й принципи економічного аналізу
Тема 2. Власність і підприємництво.
2.1. Розвиток наукових вистав про власність
2.2. Типи, форми й види власності.
2.3. Сутність і форми підприємництва
Тема 3. Загальні проблеми економічного розвитку.
3.1. Об'єктивні умови й протиріччя економічного розвитку
3.2. Ключові питання економіки
3.3. Економічні системи
Тема 4. Основи організації ринкового господарства
4.1. Сутність і основні риси ринкового господарства
4.2. Причини виникнення й умови розвитку ринку
4.3. Структура й інфраструктура ринку.
Тема 5. Механізм ринкової системи.
5.1. Основи теорії попиту та пропозиції
5.2. Поняття еластичності і її види
5.3. Місце й роль конкуренції в ринковій системі.
Тема 6. Приватний сектор в економіці
6.1. Загальна характеристика споживчого сектору в економіці
6.2. Поведінка споживача в ринковій економіці
6.3. Підприємство в ринковій економіці
Тема 7. Роль держави в сучасній економіці
7.1. Економічні функції держави
7.2. Сутність державного регулювання економіки
7.3. Держава як господарююча суб'єкт
Тема 8. Національна економіка: результати й виміру
8.1. Захід економічного успіху в сучасних суспільствах
7.2. Система національних рахунків
8.3. Баланс народного господарства
Тема 9. Макроекономічна рівновага і його забезпечення
9.1. Проблеми часткової й загальної рівноваги
9.2. Моделі макроекономічного розвитку
9.3. Сукупний попит та сукупна пропозиція
Тема 10. Економічний ріст і циклічні коливання
10.1. Сутність і типи економічного росту
10.3. Циклічні коливання економічного росту. Теорії економічних циклів.
Тема 11. Особливості економічної політики держави
11.1 Економічна політика: принципи, цілі, інструменти
11.2. Фінансова система й бюджетно-податкова політика.
11.3. Кредитно-грошова система й кредитно-грошова політика
11.4. Соціальна політика
Тема 12. Теоретичні основи регіональної економіки
12.1. Регіональна економіка: сутність, цілі й основні підходи аналізу.
12.2. Проблеми класифікації регіонів
12.3. Основні поняття, цілі й завдання регіональної політики
12.4 Прогнозування регіонального розвитку
Тема 13. Світова економіка й світова торгівля
13.1. Світове господарство: його втримування й структура
13.2. Зовнішньоекономічна політика держави
13.3. Міжнародна валютна система й валютний курс.