На головну сторінку   Всі книги

МАЗУРКЕВИЧ В. І.. ЕКОНОМІКА. Конспект лекцій. МГУИЕ 2005. 2005

Розділ І. Уведення в економіку
Тема 1. Предмет економічної науки
Що таке економіка
Предмет економіки як науки
Різні рівні економіки
Позитивна й нормативна економічна теорія
Функції економічної теорії
Методи економічної теорії
Тема 2. Загальні принципи економічного розвитку
Потреби і їх види
Блага і їх класифікація
Економічні ресурси
Фактори проведення
Товар і гроші
Проведення, його мети й результати
Рівні проведення
Усуспільнення проведення.
Суспільне виробництво і його фази
Тема 3. Обмеженість ресурсів і проблема вибору в економіці
Виробничі можливості
Виробничі можливості
Вмененние (альтернативні) витрати. Закон зростання вмененних витрат
Економічні системи і їх типи
Тема 4. Власність і її форми
Власність як економічна категорія
Економічне втримування власності.
Специфікація прав власності. Теорема Коуза й трансакционние витрати
Форми власності
Тема 5. Загальна характеристика товарного /ринкового/ господарства
Форми суспільного господарства
Функції ринку
Ринок. Ринковий механізм
Види ринків
Розділ II. Мікроекономіка
Тема 6. Елементи ринку: попит, пропозиція й ціна
Закон попиту
Пропозиція
Ринкова рівновага й ринкова ціна
Тема 7. Теорія поведінки споживача
Корисність
Споживча рівновага
Бюджетні обмеження
Криві байдужності
Еластичність пропозиції за ціною
Тема 9. Конкуренція. Моделі ринкових структур
Конкуренція, її форми й методи
Функції конкуренції
Форми конкуренції
Методи конкурентної боротьби
Моделі ринкової конкуренції
Зроблена конкуренція
Недосконала конкуренція
Монопольна влада
Економічні наслідки чистої монополії
Олігополія
Економічні наслідки олігополії.
Монополістична конкуренція
Антимонопольна політика держави
Тема 10. Витрати проведення фірми
Підприємство й фірма. Виробнича функція
Поняття витрат проведення. Економічні й бухгалтерські витрати.
Витрати проведення в короткостроковому й довгостроковому періодах
Граничні витрати.
Витрати проведення в довгостроковому періоді
Доходи підприємства
Пропозиція факторів проведення
Фактори проведення й розподіл зробленого ними доходу.
Ринок землі. Земельна рента
Ринок праці. Заробітна плата
Ринок праці і його особливості
Заробітна плата і її диференціація
Вплив профспілок на ринок праці
Ринок капіталу. Прибуток і відсоток
Дисконтирование
Розділ III. Макроекономіка
Тема 12. Макроекономіка як система
Національне багатство як результат і матеріальна передумова економічного росту.
Валовий внутрішній продукт і способи його виміру
Методи виміру ВНП
Номінальний і реальний ВВП/ВНП
Тема 13. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція
Поняття рівноваги
Сукупний попит та сукупна пропозиція
Сукупний попит
Сукупна пропозиція
Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції
Інвестиції і їх функціональна роль
Ефект мультиплікатора
Тема 15. Економічний ріст
Тема 16. Макроекономічна нестабільність. Циклічність ринкової економіки. Економічний цикл і його фази
Коротка характеристика економічного циклу й кризи
Причини криз і циклічності
Економічний цикл
Особливості економічних циклів у сучасних умовах
Види криз
Типи циклів
Антикризове регулювання економіки
Тема 17. Зайнятість і безробіття
Безробіття і її причини
Види безробіття. Природній рівень безробіття
Соціально-економічні наслідки безробіття.
Державна політика в області зайнятості й безробіття
Тема 18. Інфляція і її наслідку
Сутність і причини інфляції
Види інфляції
Типи інфляції
Вимір інфляції
Соціально-економічні наслідки інфляції
Антиінфляційна політика держави
Тема 19. Гроші. Грошова система
Виникнення й сутність грошей
Два типи грошового обігу
Сучасна грошова система
Сутність і функції сучасних грошей
Кількість грошей, необхідних для обігу
Види грошей
Грошові агрегати
Попит на гроші
Пропозиція грошей
Тема 20. Кредит і його роль у ринковій економіці
Сутність кредиту
Основні властивості кредиту
Основні функції кредиту
Форми кредиту
Банківський кредит
Кредитно-банківська система
Операції комерційних банків
Як банківська система «створює» гроші?
Тема 21. Фінансова система. Державний бюджет
Сутність фінансів
Державний бюджет
Державний борг
Цільові й позабюджетні фонди
Тема 22. Податки й податкова система
Податки і їх функції
Принципи оподатковування
Види податків
Податкова ставка
Тема 23. Ринок цінних паперів. Фондова біржа
Поняття фінансового ринку
Види цінних паперів
Фондовий ринок
Фондова біржа
Учасники біржових операцій
Біржові операції із цінними паперами
Біржовий прибуток
Тема 24. Соціальна політика держави
Проблема нерівності доходів у суспільстві
Проблема бідності
Соціальний захист і підтримка населення
Список рекомендованої літератури