На головну сторінку   Всі книги

Василенок В. Л., Макарченко М. А.. Економіка. Мікроекономіка й макроекономіка: Учеб. допомога. ? Спб.: СПбГУНиПТ,2003. ? 217 с.. 2003

Розглянуті основні поняття й постулати економічної теорії, економічні закони й функції, дискусії із проблем економіки. Представлені всі основні економічні школи й концепції. Відбитий досвід розвитку ринкових відносин у Росії. Навчальний посібник відрізняє логічна стрункість викладу, його структура й утримування відповідають програмі курсу «Основи економи-ческой теорії». Наведені оригінальні розробки за даним курсом, список рекомендованої літератури, словник використовуваних термінів, приклади тестових завдань. Призначене для студентів, аспірантів і викладачів. Предисловие
РОЗДІЛ А. МІКРОЕКОНОМІКА
Глава I. Уведення в економічну теорію
1. Основні етапи розвитку економічної думки
2. Основні економічні поняття й категорії
3. Об'єкт, структура й функції общейекономической теорії
4. Питання й завдання
Глава II. Основна проблема економіки
1. Економічні ресурси й економическаяеффективность
2. Крива виробничих возможностейпроизводственние можливості в условияхнеполного використання ресурсів, економічного росту й альтернативного вибору
3. Закон зростаючих вмененних витрат
4. Питання й завдання
Глава III. Основи обміну й ринок
1. Ринок як механізм реализациитоварних відносин
2. Модель кругообігу в ринковій економіці
3. Конкуренція в ринковій економіці
4. Питання й завдання
Глава IV. Утримування й особливості перехідної економіки в Росії
1. Характеристика перехідної економіки
2. Шляхи перехід до ринкової економіки
3. Приватизація в перехідній економіці
4. Питання й завдання
Глава V. Фірма в системі риночнихотношений
1. Економічна природа фирмиосновние форми фірм
2. Організаційна структура російського бизнесавиди підприємств, що діють на російському ринку
3. Поведінка фірми на ринку
4. Питання й завдання
Глава VI. Попит і предложениеРиночное рівновага
1. Попит і фактори, що впливають на спросзакон попиту
2. Пропозиція й фактори, воздействующиена пропозиція. Закон пропозиції
3. Рівновага попиту та пропозиції
4. Вплив держави на риночноеравновесие
5. Питання й завдання
ГЛАВА VII. Еластичність попиту та пропозиції
1. Цінова еластичність попиту
2. Залежність зміни виручкиот цінової еластичності попиту
3. Еластичність пропозиції
4. Питання й завдання
Глава VIII. Теорія споживчої поведінки
1. Ефекти, що пояснюють чинність закону спросаполезность
2. Перший і другий закони Госсена
3. Теорія споживчого виборакривая байдужності й бюджетна лінія
4. Гранична корисність і крива попиту
5. Питання й завдання
Глава IX. Проведення й издержкипроизводства
1. Структура й види витрат. Короткостроковий і довгостроковий періоди
2. Закон убутної віддачі
3. Правило максимізації прибутки
4. Витрати й масштаб проведення
5. Питання й завдання
Глава Х. Ціноутворення й использованиеекономических ресурсів
1. Праця й заробітна плата
2. Земельна рента
3. Позичковий відсоток
4. Теорія економічного прибутку
5. Питання й завдання
РОЗДІЛ Б. МАКРОЕКОНОМІКА
Глава XI. Уведення в макроекономикуОсновние макроекономическиепроблеми й показники
1. Мети, завдання й проблеми макроекономіки
2. Валовий національний продукти національний доход
3. Сукупний попит та сукупна пропозиція
4. Питання й завдання
Глава XII. Макроекономічне равновесиеи механізм його забезпечення
1. Загальна характеристика споживання, заощадження й інвестицій
2. Теорія визначення рівня доходу
3. Теорія мультиплікатора
4. Акселератор. Взаємодія мультипликатораи акселератора
5. Питання й завдання
Глава XIII. Національна економикаи держава
1. Дискусія про роль держави в ринковій економіці
2. Економічні функції держави
3. Форми, методи й інструменти государственногорегулирования національної економіки
4. Економічна політика держави
5. Питання й завдання
Глава XIV. Грошово-кредитна системагосударства
1. Функції, роль і види денегденежное пропозиція
2. Кредитно-банківська системаденежний мультиплікатор
3. Цінні папери як елемент фінансових ресурсів
4. Питання й завдання
Глава XV. Монетарна політика держави
1. Мети й об'єкти монетарної политикиспрос і пропозиція на грошовому ринку
2. Кількісна теорія грошей. Монетаризм
3. Інструментарій грошово-кредитної политикигосударства. Макроекономічні последствиямонетарной політики
4. Питання й завдання
Глава XVI. Фінансова система й финансоваяполитика держави
1. Принцип побудови фінансової системигосударства. Доходи й видатки бюджетовразличних рівнів
2. Інструменти фіскальної політики. Мультипликаторгосударственних видатків і податків
3. Теорія й практика оподатковування
4. Бюджетна політика государствабюджетний дефіцит
5. Питання й завдання
Глава XVII. Інфляція. Системаантиинфляционних заходів
1. Поняття й наслідку инфляциивиди інфляції
. 2. Інфляція попиту й інфляція предложениясвязь інфляція-безробіття
3. Антиінфляційна політика
4. Питання й завдання
Глава XVIII. Теорія зайнятості й социальнаяполитика держави
1. Зайнятість населення
2. Безробіття, види безробіття й закон Оукена
3. Доходи населення і їх розподіл
4. Соціальний захист населення
5. Питання й завдання
Глава ХІХ. Економічний ріст і проблемиекономического росту
1. Сутність, цілі, темпи й типиекономического росту
2. Фактори економічного росту і їх динаміка
3. Циклічність економічного розвитку, економічний цикл
4. Питання й завдання
Глава ХХ. Світова економіка
1. Загальносвітові аспекти економічного розвитку. Світове господарство
2. Міжнародний поділ праці й теорії абсолютної й порівняльної переваги
3. Питання й завдання
ВИСНОВОК
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ (заліку)
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Додатка
Принципи розробки тесту по дисципліні«Основи економічної теорії»
1. Принципи педагогічного тестування
2. Форми тестових завдань
3. Деякі правила формулированиятестових завдань
4. Приклади тестових завдань по економічній теориії принципи тестування
5. План розробки тесту
Словник термінів