На головну сторінку   Всі книги

Під ред. А. В. Пикулькина.. Економіка муніципального сектору: учеб. допомога для сту дентов вузів, що навчаються за фахом 080504 «Державне й муніципальне керування» Під ред. А. В. Пикулькина.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2008.- 464 с.. 2008

У допомозі в систематизованій формі висвітлюються питання економіки муніципального сектору: муніципальний сектор у структурі національного господарства, організація виробничої й комерційної діяльності, житлово-комунального господарства, муніципальної охорони здоров'я, утвору, культури, фінансового забезпечення соціального обслуговування.
Особлива увага звертається на вдосконалювання керування в муніципальному секторі у зв'язку з реалізацією реформи місцевого самоврядування.
Для студентів, що навчаються за фахом державного й муніципального керування, а також аспірантів, викладачів, державних і муніципальних службовців.

Від авторів
Муніципальний сектор у структурі національного господарства
1.1. Загальна характеристика національного господарства
1.2. Поняття «муніципальний сектор»
Наукові основи муніципального сектору.
Об'єктивна необхідність муніципального сектору
Централізоване проведення Регулювання зовнішніх ефектів (екстерналий).
Запобігання «експорту проблем» і «імпорту вигід».
Стандартизація якості благ.
Децентралізоване проведення Доступ до інформації.
Стимулювання міжрегіональної конкуренції.
Можливість експериментування в локальних масштабах.
1.3. Розвиток місцевого господарства й самоврядування
Місцеве самоврядування в перебудований період.
Місцеве самоврядування на сучасному етапі.
Місцеве господарство й самоврядування за рубежем
Німеччина.
Франція.
Великобританія.
Італія.
Японія.
1.5. Ресурси муніципального сектору
Природні ресурси.
Трудові ресурси.
Виробничо-фінансовий потенціал.
Правові ресурси.
1.6. Функціонування муніципального сектору
1.7. Екологічна ситуація
1.8. Типи муніципальних утворів
Муніципальний район.
Міський округ.
Територіальні границі муніципальних утворів.
Реорганізація муніципальних утворів.
Теми для повторення
Управлениев муніципальному секторі
2.1. Загальні положення
2.2. Питання місцевого значення
2.3. Державні повноваження місцевого самоврядування
2.4. Органі місцевого самоврядування
Представницький орган поселення.
Глава муніципального утвору.
Місцева адміністрація.
Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
2.5. Муніципальна служба
Муніципальна посада
Загальні нормативи.
Галузеві нормативи
Функціональне й галузеве керування
2.6. Міжмуніципальне керування
2.7. Муніципальні правові акти
Муніципальним правовим актом
Теми для повторення
Основи виробничої й комерційної діяльності
3.1. Загальні положення
3.2. Економічна база муніципальних утворів
3.3. Використання й перетворення муніципальної власності
3.4. Муніципальна нерухомість
Земельна ділянка
Агент
Брокер
3.5. Регулювання земельних відносин
3.6. Муніципальні підприємства й установи
3.7. Транспортне обслуговування
3.8. Інвестиційна діяльність
3.9. Розвиток місцевого підприємництва
Мале підприємництво.
Муніципальне замовлення
Теми для повторення
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальне хазяйство
4.1. Структура житлово-комунального господарства
Житловий фонд
Технологічні фонди
Майнове наймання
Комерційне наймання
Оренда
Господарське ведення
Кондомініум
Санітарно-технічні підприємства
Енергетичні підприємства
Транспортні підприємства
Локальні монополії
4.2. Будівництво муніципального житла
4.3. Забезпечення житлом незаможних громадян
Іпотека.
4.4. Житлово-комунальне обслуговування
4.5. Тарифне регулювання
Тарифна політика.
Економічне обґрунтування тарифів.
4.6. Житлові субсидії
Теми для повторення
Соціальна сфера муніципального сектору
5.1. Загальні положення
5.2. Охорона здоров'я
Одноразова пропускна здатність
5.3. Утвір
Нормативи в сфері освіти
5.4. Культура
Парк культури й відпочинку
Професійний театр
Цирк
Абсолютні показники
5.5. Соціальний захист населення
Теми для повторення
Фінансове забезпечення
6.1. Реформування фінансово-бюджетної системи
6.2. Місцеві бюджети
6.3. Видаткові зобов'язання
. Видаткові повноваження
6.4. Дохідні джерела
6.5. Податкові інструменти
6.6. Міжбюджетні відносини
Міжбюджетні трансферти.
Фонд фінансової підтримки муніципальних утворів.
Субсидії Фонду софинансирования соціальних видатків
Фонд компенсацій
Субсидії з регіонального Фонду муніципального розвитку
Потреба в інвестиціях
Бюджетні кредити
6.7. Вирівнювання бюджетної забезпеченості
Теми для повторення
Аналіз соціально- економічного розвитку
Аналіз соціально- економічного розвитку
Теми для повторення
Додаток
Приклади й заданиядля самостійної роботи
Список літератури