На головну сторінку   Всі книги

Гриненко С. В.. Економіка нерухомості. Конспект лекцій.: - Таганрог: Изд-У ТРТУ,2004. 107с.. 2004

Навчальний посібник дає вистава про теорію й практиці функціонування ринку нерухомості як найважливішої сфери підприємницької діяльності, систематизовані відомості про економічні процеси, пов'язані з нерухомим майном фізичних і юридичних осіб, про функціонування ринку нерухомості, методах керування нерухомістю, що забезпечують ефективність цієї сфери діяльності. У ньому освітлені основні сфери діяльності, пов'язані з нерухомістю. У навчальному посібнику розглядаються поняття, сутність, ознаки й класифікацію нерухомості; сутність, функції й основні характеристики ринку нерухомості; основні операції ринку нерухомості і їх законодавче регулювання; методи оцінки різних об'єктів нерухомості; основні принципи керування нерухомістю в сучасних умовах.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, економістів, менедже-рів і інших зацікавлених осіб.

ВВЕДЕННЯ
Ціль курсу
Предмет курсу
Об'єкт вивчення
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМИКИНЕДВИЖИМОСТИ
1.1. Поняття, сутність і основні характеристики не рухай-мости
Сервітут
Кадастровий номер
Кадастровий і технічний облік (інвентаризація) об'єкта нерухомості
Географічна концепція
Економічна концепція
На юридичному рівні
Соціальна роль
классифицикация типів нерухомість
1.2. Правові основи нерухомості
Право власності
Види операцій (угод) з нерухомістю
Купівля-Продаж
Міна
Дарування
Рента
Оренда
1.2.3. Державна реєстрація операцій (угод) з нерухомістю
2. РИНОК НЕРУХОМОСТІ
2.1. Основні характеристики ринку нерухомості
2.2. Функції ринку нерухомості
Комерційна функція
Функція санірування
Інформаційна функція
Посередницька функція
Стимулююча функція
Інвестиційна функція
Соціальна функція
2.3. Керування ринком нерухомості
Поділ процедур
Відкритість інформації
Гласність нормотворчества
Конкурентность
Поділ повноважень
Об'єкти нерухомості
Простота й зрозумілість правил і процедур
Застосування додаткових заходів захисту
Раціональний розподіл функцій
Політика
Представницькі органі державної влади
Розпорядження державною нерухомістю
Приватизація державної й муніципальної нерухомості
Збори й податкові платежі
Дотримання спадкоємності російської системи керування ринком нерухомості
2.4. Форми державного регулювання ринку нерухомості
Пряме адміністративне керування
Економічні методи
3. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ
3.1. Види вартості нерухомості
ринкова вартість
споживча (у використанні)
інвестиційна
страхова
заміщення
відбудовна
станова
ліквідаційна
для оподатковування
утилізаційна
діючого підприємства
3.2. Принципи оцінки нерухомості
3.3. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
основні містобудівні принципи
цикли розвитку середовища місця розташування нерухомості
3.4. Технологія оцінки нерухомості
Масова оцінка нерухомості
Індивідуальна оцінка нерухомості
3.5. Підходи до оцінки нерухомості
3.5.1. Порівняльний (ринковий) підхід
Умови застосування порівняльного підходу
Порівняльний підхід базується на принципах:
Етапи порівняльного підходу
Процентні виправлення
Вартісні виправлення
Послідовність внесення виправлень:
Переваги порівняльного підходу:
Недоліки порівняльного підходу:
3.5.1.1. Метод парних продажів
3.5.1.2. Метод валового рентного мультиплікатора
3.5.2. Витратний підхід
Інформація, необхідна для застосування витратного підходу
Переваги витратного підходу
Недоліки витратного підходу
Етапи витратного підходу
3.5.2.1. Метод порівняльної одиниці
3.5.2.2. Метод розбивки по компонентах
3.5.2.3. Метод кількісного обстеження
Розрахунки вартості будівництва
Методи розрахунків витрат.
Ресурсний метод
Ресурсно-Індексний метод
Базисно-Індексний метод
Базисно-Компенсаційний метод
Визначення зношування об'єкта нерухомості
Переборне зношування
Фізичне життя будинку (ФЖ)
Хронологічний вік (ХВ)
Економічне життя (ЕЖ)
Ефективний вік
, Що Залишився строк економічного життя
Нормативний метод
Функціональне зношування.
Переборне функціональне зношування
Непереборне функціональне зношування
Зовнішній (економічний) зношування
3.5.3. Дохідний підхід
Етапи дохідного підходу
3.5.3.1. Метод капіталізації доходів
Основні проблеми даного методу
Потенційний валовий дохід
Дійсний валовий дохід
Чистий операційний дохід
Розрахунки коефіцієнта капіталізації.
Безризикова ставка прибутковості
Метод зв'язаних інвестицій, або техніка інвестиційної групи.
Метод Рингу.
Метод Инвуда
Метод Хоскольда.
3.5.3.2. Метод дисконтированних грошових потоків
Алгоритм розрахунків методу ДДП.
Особливості розрахунків грошового потоку при використанні методу ДДП.
Визначення ставки дисконтирования.
Метод кумулятивної побудови
Метод виділення
Метод моніторингу
3.6. Визначення підсумкової вартості об'єкта оцінки
3.6.1. Узгодження результатів оцінки
3.6.2. Структурування по ієрархії
4. КРЕДИТУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
4.1. Виникнення й розвиток іпотечного кредитування
4.1.1. Розвиток іпотеки в Росії
4.1.2. Іпотека як спосіб забезпечення зобов'язань
4.1.3. Особливості іпотечного кредитування
Первинний ринок іпотечного капіталу
Вторинний ринок
4.1.4. Особливості ринків іпотечного капіталу
Іпотечний кредит
4.2. Основні етапи іпотечного кредитування
4.3. Методи іпотечного кредитування нерухомості
Заставник
Заставоутримувачі
Іпотечний банк
Постійний іпотечний кредит
Кредит з «кульовим» платежем.
Пружинний (з фіксованою виплатою основної суми) кредит
Кредит за участю
Кредит з наростаючими платежами
Кредит зі зворотним аннуитетом
Кредит зі змінною процентною ставкою
Канадський ролловер
Кредит із заставою, що перезаставляється (завершальна іпотека)
Кредит з доданою процентною ставкою
4.4. Види кредитування нерухомості в особливих цілях
4.4.1. Методи фінансування нового будівництва
Методи фінансування споруджуваного житла
Методи фінансування проектів по освоєнню землі
4.4.4. Фінансування нерухомості продажем на виплат
5. ЕКОНОМІКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
5.1. Особливості землекористування
5.1.1. Земля як природний ресурс
Земельна ділянка
5.1.2. Земля як економічна категорія
5.1.3. Землевпорядження як інструмент формування економічно обґрунтованого землекористування
5.1.4. Державний земельний кадастр як економіко-правова система функціонування об'єктів нерухомості
5.1.5. Охорона земель. Екологічні обмеження землекористування
5.2. Особливості оцінки землі
5.2.1. Основні положення оцінки земельних ділянок
Вартість прав оренди
5.2.2. Оцінка масова й одиничних об'єктів земельної власності
5.2.3. Аналіз найкращого й найбільш ефективного використання землі
5.2.4. Підвищення ефективності використання міських земель
5.2.5. Методи оцінки земель
Метод порівняння продажів
Метод капіталізації земельної ренти
Метод розподілу
Метод виділення (витягу)
Метод залишку
Метод розбивки на ділянки
6. ОПОДАТКОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
6.1. Поняття й загальні положення про оподатковування нерухомості
6.2. Система податків і зборів у сфері нерухомого майна
Податки, обчислювальні, що й стягуються з фізичних осіб.
Податки з підприємств
Податки по рівнях державного керування в країні
ВИСНОВОК
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ЗА КУРСОМ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК