На головну сторінку   Всі книги

Величко М. В., Єфімов В. В., Иманов Г. М.. Економіка й ноосфера. Науково- методологічні основи державного керування соціально-економічним розвитком в умовах глобалізації. Ноосферний (етико-екологічний) підхід.- Санкт-Петербург: АНО ВПО «Смольний інститут РАО, кафедра «Психології, акмеології, ноосферології й педагогіки». Изд-У МФИН, 2012.- 168 с.. 2012

У монографії розглянуті погрози розвитку цивілізації. Показана біосферна (етико- ноосферная) обумовленість життя цивілізації, розглянуті позаекономічні фактори, яким повинна бути підлегла культурна й економічна політика (державне керування народним господарством), якщо вона ноосферна, тобто- праведно-етична, розумна й орієнтована на стійке збереження біологічного виду «Людей розумна». Розглядається реалізація повної функції керування, що забезпечує безкризисний соціально-економічний розвиток. Уведене поняття «науково-впроваджувальний цикл» як шлях, проходячи який, інновації стають нормою життя. Дана вистава про економічну безпеку, як про якість життя держави, обумовленому здатністю до масового здійснення науково-впроваджувальних циклів. Висловлені пропозиції по організаційно- управлінському забезпеченню інноваційного розвитку країни на основі державного регулювання ринку в руслі етико-ноосферно (биосферно) обумовленого планування соціально-економічного розвитку. ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
НООСФЕРНИЕ ІМПЕРАТИВИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ
Введення
1. Соціально-біологічні проблеми сучасності й обозримой перспективи
2. Можливості розвитку культури й дозволу проблем цивілізаційного розвитку
3. Перетворення, а не модернізація країни як безальтернативна необхідність
4. Науково-методологічне забезпечення політики суспільного розвитку: реальний стан справ
5. Повна функція керування й стабільність об'єкта керування в змісті передбачуваності його поведінки
6. Суспільство як об'єкт керування: суспільні інститути
7. Суспільство як об'єкт керування: система «біосфера - господарство - культура»
8. Спосіб життя екотехнологической цивілізації - ландшафтно-садибна урбанізація
9. Етико-ноосферная економіка - держава-суперконцерн: принципи організації ринкової саморегуляції в руслі плану соціально-економічного розвитку
9.1. «Вільна» ринкова саморегуляція: її можливості й потреби суспільства в регулюванні ринку
9.2. Морально-етична обумовленість соціолого-економічних теорій
9.3. Фінансово-рахунковий і організаційно-технологічний підходи до розгляду господарської діяльності суспільств
9.4. Балансові моделі як основа реалізації організаційно-технологічного підходу в макроекономічному керуванні
9.5. Забезпечення метрологічної заможності балансових моделей
9.6. Відображення в балансових моделях фінансових інструментів - коштів управління макрорівня
9.7. Етико-ноосферно обумовлене целеполагание відносно соціально-економічного розвитку
9.8. Складання макроекономічної системи з безлічі адміністративно самостійних підприємств за допомогою державної регламентації фінансового обігу
9.9. Державне макроекономічне керування: принципи й основні завдання
10. Організація ефективного безструктурного керування - основа масової «самореалізації» науково-впроваджувальних циклів