На головну сторінку   Всі книги

Н. І. Діденко. ЕКОНОМІКА РОЗВИТКУ Навчальний посібник для магістрів економіки Санкт-Петербург 2007. 2007

Навчальний посібник «Економіка розвитку» призначений для поглибленого вивчання теорій економічного розвитку, для одержання базових знань по економіці розвитку, для можливості професійного застосування методів дослідження проблем економічного розвитку країн мира

ЗМІСТ
ВВЕДЕННЯ
Ідея К. Маркса про розвиток суспільства за допомогою революційних перетворень.
Механізм перерозподілу доходів.
Вплив міжнародної торгівлі на розвиток
Розділ 1 Утримування загальносвітового розвитку
Характеристика розвитку країн миру
Розділ 2 Утримування економічного росту й економічного розвитку в економічних школах
Соціально-економічна система й механізми системи
Параметри класичної економічної школи, що відображають економічний ріст і розвиток
Розвиток соціально-економічної системи в теоріях неокласичної економічної школи
Агрегати кейнсианской школи, що відображають економічний ріст і розвиток
Посткейнсианские теорії й економічний ріст і розвиток
Теорії институционализма, що відображають соціально- економічний розвиток
Економічний розвиток у теорії марксизму
Радел 3 Характерні відмінності соціально-економічного розвитку країн миру
Моделі економічного розвитку
Темпи економічного росту
Продуктивність праці
Рівень і якість життя
Бідність
Розділ 4 Умови й фактори, що визначають соціально-економічний розвиток
Зайнятість і безробіття
Процес урбанізації й економічний розвиток
Утвір як фактор економічного розвитку країни
Ріст населення й розвиток країн миру
Механізм міжбюджетних відносин і економічний розвиток
Расові, національні й релігійні відмінності
Вплив природних і географічних факторів на розвиток
Вплив міжнародної торгівлі на розвиток
Вплив міжнародних кредитів і зовнішнього боргу на розвиток
Вплив іноземних інвестицій на економічний ріст і розвиток