На головну сторінку   Всі книги

Тюгашев Е. А.. Економіка родини й домашнього господарства: Навчальний посібник.- Новосибірськ: Сибупк,2002.. 2002

У допомозі розглядається проблематика нової галузі економічної науки - економіка родини й домашнього господарства. Систематизований різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти економічного життя родини.
Допомога призначена для студентів і фахівців в області домоведе- ния, соціальної роботи, педагогіки.

ВВЕДЕННЯ
ЧАСТИНА I. ЕКОНОМІКА СЕМЬИ
ГЛАВА I. Будинок і родина в економічних навчаннях і повчаннях
§ 1. Домострой
Головне в будинку - порядок.
"Домострой" Ксенофонта: концепція чималої дружини.
"Держава" Платона: принцип оптимального шлюбу.
"Політика" Аристотеля: закон взаимосохранения в родині.
Давньоруський «Домострой»: про домовитій людині.
Завдання й вправи:
§ 2. Відтворення народонаселення
Відтворення народонаселення
М. В. Ломоносов про розмноження й збереження Російського народу.
Закон народонаселення Мальтуса.
Параметри відтворення населення.
Відтворення населення
Економічність режиму відтворення населення
Правило демографічної компенсації
Правило демографічної амортизації
Проблема демографічного оптимуму.
Перенаселення
Депопуляція
Завдання й вправи:
§ 3. Людський капітал
Людський капітал
Людей як багатство.
Інвестиції в людський капітал.
Рентабельність утвору.
Рух людського капіталу.
Завдання й вправи:
ГЛАВА II. Еволюційні ресурси
Еволюційні ресурси
§ 1. Гендерна економіка
Гендер
Стать - інформаційний ресурс.
Ефективність статі.
Порівняльні переваги статей у філогенезі.
Порівняльні переваги статей в онтогенезі.
Завдання й вправи:
§ 2. Економічна поведінка тварин
Економічна поведінка тварин
Домобудівництво.
Порядок клевания.
Ієрархія
Агресивність
Ранговий потенціал
Репродуктивні стратегії.
Батьківська поведінка.
Завдання й вправи:
§ 3. Альтруїзм
Альтруїзм
Батьківський інстинкт
Стадний інстинкт.
Груповий відбір.
Еволюційна рентабельність родини.
Завдання й вправи:
§ 4. Доместикація
Доместикація
Синантропизация.
Доместикація й штучний відбір.
Історія доместикації.
Ефективність доместикації
Завдання й вправи:
ГЛАВА III. Життєзабезпечення родини
§ 1. Жертва
Закон жертви.
Самопожертва.
Вогненна жертва
Багатство.
Завдання й вправи:
§ 2. Братчина
Організація братчини.
Види братчини.
Друга трапеза.
Братерство по їжі.
Завдання й вправи:
§ 3. Кревна помста
Борг мести.
Самозростання мести.
Талион
Композиція.
Завдання й вправи:
§ 4. Домашнє рабство
Патріархальне рабство.
Адопция рабів.
Familia urbana.
Рабство сьогодні.
Методи вербування.
Завдання й вправи:
§ 5. Кастовий лад
Груминг - інстинкт самоочищення
Чистота й кепська.
Ієрархія каст.
Джаджмани
Завдання й вправи:
ГЛАВА IV. Комунальні відносини
§ 1. Сімейні співтовариства
Сусідство
Розверстка.
Межсемейная мережа
Завдання й вправи:
§ 2. Будень і свята
Святкові цикли.
Буденний цикл.
Етика ледарства.
Етика святкової праці.
Завдання й вправи:
§ 3. Гостинність
Щастя турботи про чужий.
Кунацтво
Проксения.
Гостьова економіка.
Завдання й вправи:
§ 4. Дарунок
Удача й невдача.
Дарообмен
Подвійність дарунка.
Дарооборот.
Завдання й вправи:
§ 5. Потлач
Бигмени й дармоїди.
Інвестиція в потлач.
«Харчові війни».
Їжа парфумів.
Завдання й вправи:
§ 6. Полюдье
Військові збори й побори.
Сколотини
Годівлі.
Комплекс полюдья.
Завдання й вправи:
ЧАСТИНА II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
ГЛАВА I. Домогосподарство
§ 1. Домашня праця
Половий поділ праці.
Перерозподіл домашньої праці.
Домашня й ринкова праця.
Помощничество.
Завдання й вправи:
§ 2. Домашня промисловість
Надомна праця
Домашні промисли
Домашня промисловість і ринкова конъюктура.
Родини надомників.
Завдання й вправи:
§ 3. Домашня прислуги
Тягар обслуговування.
Схована прислуги.
Індустрія послуг.
Криза услугообмена.
Завдання й вправи:
§ 4. Ринок домашнього персоналу
Попит на особисті послуги.
Найм домашнього персоналу.
Прислуги в будинку.
Звільнення прислуг.
Завдання й вправи:
ГЛАВА II. Присвоєння й відчуження
§ 1. Сімейна власність
Сімейні відносини
Сексуальна власність.
Поколенческая власність.
Хто кому повинен?
Домашня власність
Завдання й вправи:
§ 2. Сімейний бізнес
Родина як бізнес.
Сімейні ресурси й бізнеси-ефекти.
Сімейні ризики.
Завдання спадкування
Завдання й вправи:
§ 3. Спадкування
Спадкування
Інститути спадкування.
Майорат
Мінорат
Завдання й вправи:
§ 4. Видел старих
Видел старих
Відділення старих.
Історія старечого видела.
Життєзабезпечення старих.
Видел і співспадкоємці.
Завдання й вправи:
§ 5. Родова честь
Статусна економіка
Честь і слава.
Полова честь.
Почесть і безчестя.
Родові счети.
Завдання й вправи:
ГЛАВА III. Планування родини
§ 1. Бюджет родини
Бюджет
Рівні добробуту й закони споживання.
Сімейний розрахунки
Енергетичний бюджет родини
Завдання й вправи:
§ 2. Життєвий цикл родини
Життєвий цикл американської родини
Життєвий цикл європейської родини
Життєвий цикл російської родини
Економічний механізм життєвого циклу родини.
Завдання й вправи:
§ 3. Економіка народжуваності
Народжуваність
Репродуктивна поведінка
Економічна теорія народжуваності
Контролі народжуваності
Завдання й вправи:
§ 4. Економіка смертності
Смертність
Самосохранительное поведінка
Погребально-Поминальний обряд.
Похоронний комплекс
Завдання й вправи:
§ 5. Сімейний календар
Народний календар
Календар брачности.
Календар народжуваності.
Календар смертності.
Завдання й вправи:
ГЛАВА IV. Шлюбний проект
§ 1. Шлюбний ринок
Шлюбний ринок
Конъюктура шлюбного ринку.
Організований шлюбний ринок.
Зовнішній шлюбний ринок.
Ярмарок наречених.
Завдання й вправи:
§ 2. Шлюбний вибір
Шлюбний вибір
У турботі про себе.
Труднощі жіночого вибору.
Процедура залицяння.
Витрати шлюбного вибору.
Завдання й вправи:
§ 3. Шлюбний розрахунки
Цінність шлюбу.
Матримоніальні стратегії.
Сватовство
Весільний процес
Завдання й вправи:
§ 4. Шлюбна угода
Обмінний шлюб.
Шлюбний викуп
Обрядові весільні платежі
Придане.
Завдання й вправи:
ВИСНОВКИ
ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРА