На головну сторінку   Всі книги

Н. Л. Маренков. ЕКОНОМІКА. Учбово-методична допомога для студентів вечернею й заочної форм навчання, екстернату. Видання друге, перероблене й доповнене. Видавництво Московського гуманітарного університету, 2003. 2003

Учбово-методична допомога з дисципліни «Економіка» призначене для студентів вечернею й заочної форм навчання по спеціальностях юриспруденція, психологія, філологія, лінгвістика й культурология, регионоведение, соціальна робота, а також для студентів, що навчаються у формі екстернату. Допомога включає учбово-тематичні плани, програму курсу; список літератури, плани семінарських занять; формат рубежного контролю; теми рефератів, питання до іспиту, зразкові варіанти перевірочних робіт, визначення основних понять, схеми й графіки до кожної теми. Введення
Програма курсу
Список літератури*
Плани семінарських занять
Формат рубежного контролю
Теми рефератів
Література
Зразкові питання до іспиту (заліку)*
Зразкові варіанти перевірочних робіт
ВАРІАНТИ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЮ
Визначення основних понять, схеми, графіки, література
До теми 1 «Предмет і метод курсу»
До теми 2 «Загальні закономірності економічного розвитку. Типи економічних систем»
До теми 3 «Загальна характеристика ринкової економіки й ринковий механізм»
До теми 4 «Підприємництво і його форми»
До теми 5. «Система національних рахунків і основні макроекономічні показники»
До теми 6 «Циклічність і економічний ріст»
До теми 7 «Сукупний попит та сукупна пропозиція. Проблеми макроекономічної рівноваги» Модель сукупного попиту
До теми 8 «Ринок праці й безробіття»
До теми 9 « Грошовий обіг і інфляція»
10. «Проблема державного регулювання економіки (ГРЕ). Державний бюджет»
До теми 11. Податки й податкова система
До теми 12. «Світове господарство й міжнародні економічні відносини»