На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. еньги й кредит. Лекції. 0000

Розділ I. Гроші
1. Необхідність і передумови виникнення й застосування грошей. Історія розвитку
2. Філогенетичної концепція еволюції грошей
3. Онтогенетический аналіз історії грошей
4. Функції й властивості грошей
5. Роль грошей в умовах товарного господарства
6. Поняття виду й форми грошей (Д)
7. Електронні гроші (ЕД), їхньої властивості й особливості
8. Грошові системи (ДС), устрій, типи
9. Принципи керування й функціонування грошової системи
10. Елементи грошової системи країни (ДСС)
11. Грошовий і платежнийоборот ( ДО й ПО), його структура
12. Випуск грошей у господарський оборот
13. Принципи організації наявного грошового обігу
14. Принципи організації безготівкового грошового обігу
15. Банківська кредитна мультиплікація
16. Грошова маса й грошові агрегати. Швидкість обігу грошей
17. Емпіричні закони грошового обігу
18. Кількісні закони обігу грошей
22. Форми прояву, причини, наслідку інфляції
23. Методи, границі, протиріччя регулювання інфляції
Розділ II. Валютні системи
24. Валютний ринок
25. Поняття, структура й елементи валютних систем Валютна система - форма організації відносин валютного ринку на нац / межд рівні (якщо серед елементів 1 гос-в - нац відносини, трохи - межд)
26. Світова валютна система: еволюція й сучасний стан
27. Регулювання валютних операцій
28. Платіжний баланс країни.
Розділ III. Кредит
29. Поняття кредиту й необхідність його появи.
30. Основні етапи розвитку кредитних відносин
31. Функції, роль і границі кредиту
32. Форми й види кредитів
33. Позичковий відсоток (процентний дохід) і ставка відсотка.
34. Визначення ринкової ставки відсотка
35. Номінальна й реальна ставки відсотка
36. Види номінальних процентних ставок
37. Фактори, що визначають відмінності в процентних ставках
38. Розрахунки процентного доходу
39. Організація кредитування
40. Кредитні ризики й кредитоспроможність позичальника
41. Забезпечення кредитів, і керування кредитними процесами
42. Капиталотворческие теорії кредиту:
43. Теорії кредиту
Розділ IV. Банки
44. Центральні банки, їх функції й грошово-кредитне регулювання
45. Інструменти й методи грошово-кредитної політики
46. Сутність і функції комерційних банків
47. Баланс і операції комерційних банків
48. Кредитно-фінансові інститути країни