На головну сторінку   Всі книги

Н. Ю. Ерпилева. Європейський центральний банк в інституційній структурі європейської банківської системи (правові аспекти), 2010. 2010

У справжній статті розглядаються питання правового статусу Європейського центрального банку як ключової ланки європейської банківської системи. Автор проводить детальний аналіз основних етапів формування ЕЦБ, його місця в системі інститутів, органів і установ Європейського Союзу, його організаційної й функціональної структур. Особлива увага автор приділяє дослідженню застосування принципів незалежності й підзвітності в діяльності ЕЦБ, їх відбиття в нормативному механізмі регулювання правового статусу ЕЦБ. Ключові слова:
Анотація
Юридична природа, структура й функції Європейського центрального банку
Принцип незалежності в діяльності Європейського центрального банку