На головну сторінку   Всі книги

Савчук В. П.. Фінансова діагностика й моніторинг діяльності підприємства Київ, 2004. 2004

УТРИМУВАННЯ
Введення
1. ДІАГНОСТИКА І ЇЇ РОЛЬ У КЕРУВАННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
1.1. Загальні положення й принципи діагностики
1.2. Діагностика підприємства за допомогою балансу й звіту про прибуток
1.2.1. Основні поняття
1.2.2. Характеристика активів підприємства
1.2.3. Характеристика зобов'язань підприємства
1.2.4. Характеристика власного капіталу підприємства
1.2.5. Характеристика звіту про прибуток
1.3. Звіт про рух грошових коштів і його використання для діагностики підприємства
1.4. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства
1.5. Діагностика підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів
1.5.1. Система фінансових коефіцієнтів
1.5.2. Показники операційного аналізу
1.5.3. Показники операційних витрат
1.5.4. Показники ефективності керування активами
1.5.5. Показники ліквідності
1.5.6. Показники прибутковості (рентабельності)
1.5.7. Показники структури капіталу
1.5.8. Показники обслуговування боргу
1.5.9. Ринкові показники
1.6. Контрольні питання, вправи й завдання до розділу «Фінансова діагностика підприємства»
1.6.1. Контрольні питання
1.6.2. Завдання з розв'язками
1.6.3. Завдання для самостійного розв'язку