На головну сторінку   Всі книги

Кирлица В. П.. Фінансова математика : рук. до розв'язку завдань : учеб. допомога /В. II. Кирлица.- Мн. : Тетрасистемс,2005.- 192 с.. 2005

Книга є допомогою для виконання лабораторних і практичних занять по курсах "Методи фінансово-економічного керування", "Моделювання фінансового ринку". "Актуарний аналіз" і спецкурсам по фінансово-економічних розрахунках.
Призначена для студентів і магістрантів, що навчаються по фінансово-економічних спеціальностях; для слухачів факультетів перепідготовки н підвищення кваліфікації по цим специаль-ностям, а також працівників фінансово-кредитних установ, перед-принимателей, що бажають самостійно виконувати фінансово-еко-номические розрахунки.

ПЕРЕДМОВА
Розділ 1 НАРАХУВАННЯ ВІДСОТКІВ
1.1. Формули нарощення й дисконтирования
1.2. Визначення строку платежу й рівня процентних ставок
1.3. Еквівалентність процентних ставок
1.4. Конверсія платежів
1.5. Нарощення й конверсія валюти
1.6. Нарощення й інфляція
1.7. Фінансові операції з випадковими параметрами
1.8. Завдання й приклади
Розділ 2 ПОСТІЙНІ ФІНАНСОВІ РЕНТИ
ПОСТІЙНІ ФІНАНСОВІ РЕНТИ
2.1. Нарощена сума ренти постнумерандо
2.2. Сучасна величина ренти постнумерандо
2.3. Визначення параметрів рент постнумерандо
2.4. Нарощена сума й сучасна вартість інших видів постійних рент
2.5. Фінансові ренти в страхуванні
Довгострокове страхування. Страхування на дожиття.
Розрахунки розміру пенсії по сумі внесків.
2.6. Завдання й приклади
Розділ 3 ЗМІННІ ПОТОКИ ПЛАТЕЖІВ
3.1. Потоки з разовими змінами платежів
3.2. Рента з постійним абсолютним приростом платежів
3.3. Рента з постійною відносною зміною платежів
3.4. Безперервні постійні потоки платежів
3.5. Безперервні змінні потоки платежів
3.6. Завдання й приклади
Розділ 4 КОНВЕРСІЯ РЕНТ
4.1. Зміна параметрів рент
4.2. Об'єднання рент
4.3. Завдання й приклади
Розділ 5 ПЛАНУВАННЯ ПОГАШЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ПЛАНУВАННЯ ПОГАШЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
5.1. Формування погашувального фонду
5.2. Погашення основного боргу рівними сумами
5.3. Погашення боргу рівними терміновими уплатами
5.4. Погашення боргу змінними терміновими уплатами
5.5. Плани погашення боргу в споживчому кредиті
5.6. Планування погашення іпотечної позички
5.7. Пільгові позики й кредити
5.8. Завдання й приклади
Розділ 6АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
6.1. Чистий наведений дохід і внутрішня норма прибутковості фінансової операції. Рівняння балансу фінансової операції
6.2. обчислення ефективності найпростіших фінансових операцій
6.3. Ефективність споживчого кредиту
6.4. Ефективність погашення довгострокових позичок
6.5. Вимір ефективності інвестиційних проектів
6.6. Розрахунки платежів по оренді встаткування
6.7. Порівняння комерційних контрактів. Метод критичної крапки
Метод критичної крапки.
6.8. Завдання й приклади
Глава 7ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
7.1. Прибутковість облігацій
Облігації без обов'язкового погашення з періодичною виплатою відсотків.
Прибутковість облігацій з урахуванням оподатковування.
7.2. Прибутковість купівлі-продажу фінансових інструментів
Вексель
Мінімізація ризику.
7.4. Завдання й приклади
ЛІТЕРАТУРА