На головну сторінку   Всі книги

Е. А. СОБОЛЄВА, І. І. СОБОЛЄВ. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРФИРМИ. 2006

Розглядається широкий спектр питань, що стосуються аналізу й оцінки фінансово-господарчого стану комерційних підприємств галузі туризму. Досліджуються місце й роль економічного аналізу туристської фірми в процесі керування й організації її діяльності; проблеми стану її інформаційної бази й інтерпретації одержуваних результатів. Як найважливіша область практичного використання фінансово-економічного аналізу розглядається сфера прийняття управлінських розв'язків з питань кредитної й інвестиційної політики.

ВВЕДЕННЯ
РОЗДІЛ 1 Роль і місце фінансово-економічного аналізу в системі керування діяльністю туристського підприємства
1.1. Мети й завдання фінансово-економічного аналізу туристського підприємства
1.3. Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу
РОЗДІЛ 2 Аналіз платоспроможності й фінансової стабільності турфирми
2.1. Аналіз руху оборотних коштів і фінансових зобов'язань і платоспроможність фірми
2.2. Показники платоспроможності
2.3. Платоспроможність і фінансовий стан
2.4. Оцінка фінансової стабільності турфирми
РОЗДІЛ 3 Фінансово-економічний аналіз і керування обіговим капіталом
3.1. Аналіз і керування обіговими коштами
3.2. Аналіз і керування дебіторською заборгованістю
3.3. Аналіз і керування запасами
3.4. Аналіз кредиторської заборгованості
3.5. Керування рухом грошових коштів
Баланс коштів
РОЗДІЛ 4 Аналіз результатів діяльності турфирми
4.1. Вертикальний і горизонтальний аналіз формування фінансових результатів
4.2. Результативність поточної діяльності
4.3. Результативність використання ресурсів
4.4. Аналіз рівня беззбитковості турфирми
Нормативні акти й література