Головна   Всі книги

Гирев В. Н., Землин А. І.. Фінансове право. Практикум / Отв. ред. Грачова Е. Ю.- М. Юриспруденція, 1999- 144 с.. 1999

У практикумі в систематизованому виді приводяться завдання й завдання за курсом «Фінансове право» для юридичних вузів. Більша частина матеріалів запозичена із практики роботи фінансових і кредитних органів. Програма навчального курсу супроводжується докладним списком нормативних правових актів і покажчиком рекомендованої основної й додаткової літератури по досліджуваних темах. У якості додатка представлений короткий словник основних термінів, що використовуються у фінансово-правовій літературі. Для студентів юридичних вузів. Передмова
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Фінанси й фінансова діяльність держави
Тема 2. Предмет, система й джерела фінансового права Російської Федерацій
Тема 3. Правовий^-правові-фінансово-правові норми й правовий^-правові-фінансово-правові відносини
Тема 4. Фінансово-кредитна система РФ
Тема 5. Фінансовий контроль у РФ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Тема 6. Бюджетне право й бюджетний устрій Російської Федерації
Тема 7. Правовий режим державних позабюджетних і цільових бюджетних фондів
Тема 8. Бюджетний процес
Тема 9. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
Тема 10. Поняття й система доходів держави, їх правове регулювання
Тема 11. Загальні положення податкового права РФ
Тема 12. Податки з юридичних осіб
Тема 13. Податки з фізичних осіб
Тема 14. Цільові податки й збори, загальні й роздільні для юридичних і фізичних осіб
Тема 15. Відповідальність за здійснення податкових правопорушень
Тема 16. Правові основи державного кредиту
Тема 17. Правове регулювання страхування в РФ
Тема 18. Правові основи державних видатків
Тема 19. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування
Тема 20. Правові основи банківського кредитування
Тема 21. Правові основи грошової системи й розрахунків
Тема 22. Правові основи валютного регулювання й валютного контролю
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, ВИКОРИСТОВУВАНИХ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ