На головну сторінку   Всі книги

Фрейман Е. Н.. Фінансовий менеджмент. 2012. 2012

Зміст
Тема 1. Основи побудови системи фінансового керування компанією
Поняття фінансового менеджменту
Завдання фінансового менеджменту. Фінансова політика підприємства
Фінансова служба підприємства як суб'єкт керування
Базові концепції фінансового менеджменту.
Тема 2. Фінансово-економічний аналіз
Тема 3. Основи фінансових обчислень
3.1 Операції нарощування й дисконтирования
3.3 Внутрішньорічні процентні нарахування
3.6 Види грошових потоків
3.8 Оцінка термінових аннуитетов ( фінансової ренти)
3.9 Планування погашення заборгованості
Тема 4. Фінансування бізнесу
Класифікація джерел і форм фінансування діяльності підприємства
Загальна характеристика позикових джерел фінансування бізнесу
Банківський кредит
Товарний і комерційний кредит
Факторинг
Функції факторингу
Лізинг
Проектне фінансування
Синдикований кредит
Облігаційний займ
Вартість основних джерел капіталу
Керування структурою капіталу (фінансовий важіль)
Вибір оптимального джерела фінансування
Тема 5. Керування обіговим капіталом
Поняття й класифікація обігового капіталу
Політика підприємства в області керування обіговим капіталом
Керування запасами
Керування дебіторською заборгованістю [31]
Політика в області керування ДЗ включає:
Керування грошовими активами [32]
Фінансово-експлуатаційна потреба (поточна фінансова потреба)
Завдання на контрольну роботу