На головну сторінку   Всі книги

Осташков Олександр Валерійович. Фінансовий менеджмент. комплект учбово-методичних матеріалів. Пенза -2005. 2005

Фінансовий менеджмент. комплект учбово-методичних матеріалів

1.1 Утримування поняття й ціль фінансового менеджменту
1.1.1 Утримування поняття й ціль фінансового менеджменту
1.1.2 Області управлінської науки й практики найбільше тісно пов'язані з фінансовим менеджментом
1.1.3 Мети, завдання й принципи фінансового менеджменту
1.1.4 Функції фінансового менеджменту
1.1.5 Контур керування фінансовим станом організації ( по посиланню)
1.2.1 Система фінансового менеджменту
1.2.2. Фінансовий механізм
1.3 Основні концепції фінансового менеджменту
Поняття концепції і їх види у фінансовому менеджменті.
Концепція грошового потоку
Концепція компромісу між ризиком і прибутковістю
Концепція оцінки вартості капіталу
Концепція ефективності ринку цінних паперів
Концепція асиметричної інформації
Концепція агентських відносин
Концепція альтернативних витрат
1.4 Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту
1.4.1 Організаційне забезпечення фінансового менеджменту
1.4.2. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація
1.4.3 Початок робіт з організації комплексного фінансового керування
1.5 Опис посад
1.5.1 Області діяльності фінансового менеджера
1.5.2 Опис посад у системі фінансового менеджменту
1.5.2.1 Начальник відділу фінансового контролю
1.5.2.2 Начальник відділу фінансового аналізу
1.5.2.3 Начальник відділу коштів і короткострокових інвестицій
1.5.2.4 Фінансовий директор
1.6 Інформаційна основа
1.6.1 Інформація у фінансовому менеджменті: поняття й вимоги до інформації, принципи обліку
1.6.2. Класифікація інформації в керуванні
1.6.3. Носії одержання вторинної зовнішньої інформації (інформації про зовнішнє середовище)
1.6.3.1 Законодавчі й нормативні документи по темі дослідження.
1.6.3.2 Матеріали Держкомстату Росії і його регіональних підрозділів
1.6.3.3 Науково-методична література й монографії по темі дослідження
1.6.3.4 Періодична преса
1.6.3.5 Джерела Інтернет
1.6.4. Основні внутрішні джерела вторинної інформації у фінансовому менеджменті
1.7 Результати господарської діяльності підприємств
1.7.1 Виторг від реалізації продукції (робіт, послуг)
1.7.2 Витрати на проведення й реалізацію продукції
1.7.2.1 Склад витрат на проведення й реалізацію продукції
1.7.2.2 Собівартість продукції і її структура
1.7.2.3 Класифікація витрат
1.7.3 Прибуток
1.7.3.4 Види прибутки
1.7.3.5 Планування прибутки від реалізації продукції
1.7.3.6 Рентабельність
1.7.4 Шляхи збільшення фінансових ресурсів
1.8 Поглиблений операційний аналіз
1.9 КЕРУВАННЯ КАПІТАЛОМ
1.9.1. Економічна сутність, класифікація й принципи формування фінансового капіталу підприємства
1.9.3. Оптимізація структури капіталу
1.9.4 Керування власним капіталом
1.10 Деталізований аналіз фінансового стану. Формула Дюпона
1.10.1 Деталізований аналіз фінансового стану
1.10.2 Показники оцінки майнового положення
1.10.3 Оцінка ліквідності й платоспроможності
1.10.4 Оцінка фінансової стабільності
1.10.5 Оцінка ділової активності
1.10.6 Оцінка рентабельності
1.10.7 Оцінка положення на ринку цінних паперів