На головну сторінку   Всі книги

Ермасова Н. Б.. Фінансовий менеджмент. Конспект лекцій. Видавництво: Юрайт-Издат, 2009 р., 168 стор.. 2009

Безпосередній здачі іспиту або заліку по будь-якій навчальній дисципліні завжди передує досить короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Виражаючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довгочасної пам'яті в оперативну", зробити її готової до негайного й ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку укладається в тому, що студент уже нічого не вивчає ( для цього просто немає часу): він лише згадує й систематизує вивчене.
Пропонована допомога допоможе студентам у розв'язку саме цього завдання стосовно до курсу "Фінансовий менеджмент" Утримування й структура допомоги відповідають вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.
Видання призначене студентам вищих навчальних закладів.
Зміст
Тема 1. Утримування фінансового менеджменту
1.1. Мета, завдання й структура фінансового менеджменту
1.2. Комплексний діагностичний аналіз у системі фінансового менеджменту
Тема 2. Керування грошовими потоками організації
2.1. Сутність грошового потоку
2.2. Види й структура грошового потоку (cash flow)
2.3. Завдання й етапи аналізу грошових потоків
2.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів
2.5. Методи оптимізації грошових потоків
2.6. Розробка платіжного календаря
Тема 3. Керування обіговим капіталом
3.1. Склад і структура обігових коштів
3.2. Аналіз обігових коштів
3.3. Визначення власних обігових коштів
3.4. Методи керування дебіторською заборгованістю
Стандарти оцінки покупців.
Підрозділу, задіяні в керуванні дебіторською заборгованістю.
3.5. Методи керування запасами
Впровадження нормативів оборотних активів.
3.6. Реорганізація служби фінансового менеджменту з метою оптимізації обігових коштів компанії
Тема 4. Фінансове планування
4.1. Сутність фінансового планування
4.3. Бюджетування як вид фінансового планування
Тема 5. Оцінка інвестиційних проектів. Аналіз вартості капіталу
5.1. Методи оцінки інвестиційних проектів
Статичні методи оцінки.
Приклад.
Приклад.
5.2. Види інвестиційних проектів з релевантними грошовими потоками
5.3. Нерелевантні грошові потоки інвестиційних проектів
Тема 6. Аналіз вартості капіталу
6.1. Сутність вартості капіталу
6.2. Оцінка вартості акціонерного капіталу
6.3. Оцінка середньозваженої вартості капіталу
Тема 7. Фінансовий менеджмент в умовах кризи
7.1. Основні причини банкрутства організацій
7.2. Моделі прогнозування ризику фінансової неспроможності на основі вітчизняних джерел
Четирехфакторная модель прогнозування банкрутства [41] .
Шестифакторная модель прогнозування ризику втрати платоспроможності [42] .
7.3. Фінансовий менеджмент в умовах кризи й банкрутства організації
Тема 8. Керування ризиками фірми
8.1. Сутність керування ризиками
8.2. Процес керування ризиками
Література