На головну сторінку   Всі книги

Е. В. Васина, А. Є. Титовицкая, О. А. Карякина, Н. П. Мицких, Н. А. Ясинская. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Е. В. Васина, Титовицкая А. Є., Карякина О. А. і ін.- Мн.: Академія керування при Президентові Республіки Білорусь, 2004. 2004

Розглянуті основні концепції й теоретичні основи фінансового менеджменту, визначені його завдання, форми прояву. Практична спрямованість фінансового менеджменту в навчальному посібнику розглянута з погляду керування ризиками, інвестиціями, об'єктами нерухомості й іншими фінансовими активами, а також попередження банкрутства. Навчальний посібник орієнтований на слухачів системи підготовки й перепідготовки фахівців і вищих управлінських кадрів Академії керування при Президентові Республіки Білорусь по спеціальностях «Фінансовий і банківський менеджмент» і «Антикризове керування на підприємстві», а також студентів вузів, що навчаються на економічних спеціальностях. УТРИМУВАННЯ
ВВЕДЕННЯ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ Основи фінансового менеджменту
1.1. Концепції фінансового менеджменту
1.2. Фінансовий менеджмент як система керування
1.3. Фінансовий менеджмент як управлінський комплекс
1.4. Фінансовий менеджмент як орган керування
1.5. Фінансовий механізм і його структура
1.6. Керування фінансовими ризиками. Поняття ризику, види ризиків
Методи керування фінансовим ризиком
Процес керування ризиком
Способи зниження фінансового ризику
Способи зниження окремих видів ризиків
РОЗДІЛ 2. Менеджмент операцій з нерухомістю
2.1. Нерухомість як фінансовий актив. Ринок нерухомості
2.2. Принципи й процес оцінки нерухомості
? група. Принципи, засновані на виставах користувача
?V група. Принцип найкращого й ефективного використання
2.3. Визначення ринкової вартості нерухомості методом порівняння продажів 2.3.1. Принципи, застосовувані в методі
2.3.3. Область застосування й обмеження методу
2.4. Визначення ринкової вартості нерухомості методом витрат 2.4.1. Принципи, застосовувані в методі витрат
2.5. Метод капіталізації доходу 2.5.1. Принципи, застосовувані в методі
Розділ 3. КЕРУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. Оцінка економічної Ефективності інвестицій
3.1. Інвестиційна політика підприємства і її розробка
3.2.1. Класифікація видів інвестицій
3.2.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
3.2.3. Критерій оцінки інвестиційного проекту
3.3. Методи економічної оцінки інвестицій
3.3.1. Методи фінансової ефективності
3.3.2. Вибір ставки дисконтирования
3.3.3. Чистий наведений ефект NPV
3.3.4. Індекс рентабельності проекту
3.3.5. Внутрішня норма прибутку інвестицій
3.3.6. Строк окупності інвестицій
3.4. Методи оцінки ефективності інвестицій в умовах інфляції й при складанні бізнес-планів
3.4.1. Показники, використовувані для оцінки ефективності інвестицій при складанні бізнес-планів
3.4.2. Аналіз проектів в умовах інфляції
3.5. Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеності
3.5.1. Підходи, пов'язані з визначенням величини виправлення на ризик
3.5.2. Аналіз методу достовірних еквівалентів
3.5.4. Аналіз опціонних методів
Контрольні питання
РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АНТИКРИЗОВОМУ КЕРУВАННІ
4.1. Державне антикризове регулювання. Антикризове керування
4.2. Орган державного керування по справах про банкрутство
4.3. Діловий портрет антикризового керуючого
4.4. Практика проведення державного антикризового регулювання в країнах перехідної економіки
4.5. Практика антикризового керування на підприємстві
РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
5.1. Фінансовий менеджмент у комерційному банку, його його основні функції й завдання
5.2. Використання економічних нормативів для банківської діяльності
5.3. Керування активами й пасивами комерційного банку
Керування власним капіталом комерційного банку
5.4. Керування прибутком комерційного банку
5.5. Керування ризиками Поняття й класифікація банківських ризиків
Кредитний ризик
Процентний ризик
Ризик ліквідності
Валютний ризик
Контрольні питання