На головну сторінку   Всі книги

Симоненко Н. Н.. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник в 2 ч. Ч. I / Н. Н. Симоненко, А. В. Барчуков, П. Ю. Островський.- Хабаровськ : Изд-У ДВГУПС,2012.- 122 с.. 2012

Представлені теоретичні аспекти фінансового менеджменту: розглянуті принципи його організації, концептуальні основи, інформаційне забезпечення; запропоновані питання оцінки й керування ризиками. Більш докладно освітлені особливості формування раціональної структури капіталу, його ціна; проблеми розробки й реалізації дивідендної політики підприємства, фінансове обґрунтування інвестицій. Виклад матеріалу заснований на системному підході, при цьому ключові теми допомоги містять методичні основи формування й аналізу фінансових показників. На закінчення кожної теми наведені питання для самоконтролю. Призначене для студентів 3-го курсу, що навчаються по напрямкові підготовки 080100 «Економіка» (кваліфікація бакалавр) усіх форм навчання по профілях підготовки «Фінанси й кредит», «Страхування». ВВЕДЕННЯ
Тема 1. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Поняття, предмет, цілі й завдання фінансового менеджменту
Суб'єкти й об'єкти фінансового менеджменту
Фінансовий механізм і його основні елементи
Фінансові розв'язки й умови їх реалізації
Питання для самоконтролю
Тема 2. БАЗОВІ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Концепція ідеальних ринків капіталу
Аналіз дисконтированного грошового потоку
Модильяни й Міллер: теорія структури капіталу
Модильяни й Міллер: теорія дивідендів
Теорія портфеля й модель оцінки прибутковості фінансових активів
Теорія ціноутворення опціонів
Гіпотеза ефективності ринків
Слабка форма ефективності
Помірна форма ефективності
Сильна форма ефективності
Компроміс між ризиком і прибутковістю
Теорія агентських відносин
Агентські конфлікти
Стимулювання менеджерів
Ще один агентський конфлікт: акціонери й кредитори
Теорія асиметричної інформації
Питання для самоконтролю
Тема 3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КЕРУВАННЯ
Фінансова інформація про діяльність підприємства
Фінансова інформація, що забезпечує аналітичні показники підприємства
Питання для самоконтролю
Тема 4. МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Основні поняття фінансової математики
Англійська, німецька й французька практики нарахування відсотків
Випадок зміни простої ставки позичкового відсотка
Прості дисконтні ставки
Складні ставки позичкових відсотків
Математичне дисконтирование
Випадок, коли період нарахування не є цілим числом
Безперервне нарахування складних відсотків
Облік інфляційного знецінення грошей
Ставка, що враховує інфляцію, для випадку складних відсотків
Порівняння операцій
Знаходження еквівалентної простої процентної ставки для простої облікової ставки
Знаходження еквівалентної простої ставки для складної процентної ставки
Знаходження еквівалентної простої процентної ставки для номінальної складної процентної ставки
Знаходження еквівалентної складної процентної ставки для номінальної складної процентної ставки.
Моделі фінансових потоків
Знаходження нарощеної суми для простої ренти постнумерандо
Знаходження сучасної вартості для простої ренти
Визначення строку простої ренти
Питання для самоконтролю
Тема 5. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ
5.1. Поняття ризику й фактори, його визначальні
Класифікація ризиків
Кількісний вимір ризику
Способи зниження ризику
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
Утримування