На головну сторінку   Всі книги

В. Е. Черкасов. Фінансовий менеджмент. Учбово-методична допомога. Тверской інститут економіки й менеджменту, 1999. 1999

Коротко викладений лекційний матеріал по дисципліні «Фінансовий менеджмент». Дані основні поняття, визначення й формули, наведені приклади із практики. Кожна тема супроводжується питаннями для самоконтролю. Для студентів заочного відділення. Тема 1. Сутність і втримування фінансового менеджменту
Тема 2. Фінансова звітність і методи її аналізу
Тема 3. Фактори, що впливають на фінансові результати
Тема 4. Фінансове прогнозування
Тема 5. Керування обіговим капіталом
Тема 6. Керування власним капіталом
Тема 7. Керування довгостроковим фінансуванням.
Тема 8. Керування виробничими інвестиціями
Тема 9. Керування фінансовими інвестиціями