На головну сторінку   Всі книги

Осипов В. В., Вороніна М. В.. Фінансовий менеджмент. Практичну-учбово-практична допомога.- М., МГУТУ, 2004. 2004

В учбово-практичній допомозі кандидата економічних наук, професори В. В. Осипова й кандидата економічних наук, професори М. В. Вороніній у короткому й систематичному виді викладене втримування курсу «Фінансовий менеджмент». Розглянуті теоретичні аспекти фінансового менеджменту, інформаційна база дисципліни, основи фінансової математики, методи керування активами організації, вартістю й структурою капіталу, грошовими потоками, викладені підходи до формування дивідендної, кредитної, позикової політик. Після кожної теми викладені питання для самоконтролю й тести. Є словник основних термінів. Введення
Модуль I. Теоретичні основи фінансового менеджменту
Тема 1.1. Утримування фінансового менеджменту і його роль у керуванні організацією
1.1.1. Сутність, цілі й завдання фінансового менеджменту
1.1.2. Об'єкти й основні напрямки фінансового менеджменту
1.1.3. Принципи фінансового менеджменту
1.1.4. Утримування фінансової роботи й структура фінансових служб
Тести до теми 1.1
Тема 1.2. Облік і фінансова звітність у фінансовому менеджменті
1.2.1. Значення обліку й фінансової звітності у фінансовому менеджменті
1.2.2. Користувачі фінансової звітності й основні вимоги, пропоновані до неї
1.2.3. Основні документи фінансової звітності
Звіт про прибутки й збитки
1.2.4. Коефіцієнти фінансової звітності
Питання для самоконтролю
Тести до теми 1.2
Тема 1.3. Грошові потоки: аналіз і основи керування
1.3.1. Поняття й види грошових потоків
1.3.2. Класифікація грошових потоків
1.3.3. Чистий грошовий потік і методи його оцінки
1.3.4. Аналіз грошових потоків
1.3.5. Методи оптимізації грошових потоків
Питання для самоконтролю
Тести до теми 1.3
Тема 1.4. Основи фінансової математики
1.4.1. Значення обліку фактору часу у фінансових обчисленнях
1.4.4. Оцінка грошових потоків з нерівними вступами
1.4.5. Поняття й оцінка аннуитетов