На головну сторінку   Всі книги

Осипов В. В., Вороніна М. В.. Фінансовий менеджмент. Практичну-учбово-практична допомога.- М., МГУТУ, 2004. 2004

В учбово-практичній допомозі кандидата економічних наук, професори В. В. Осипова й кандидата економічних наук, професори М. В. Вороніній у короткому й систематичному виді викладене втримування курсу «Фінансовий менеджмент». Розглянуті теоретичні аспекти фінансового менеджменту, інформаційна база дисципліни, основи фінансової математики, методи керування активами організації, вартістю й структурою капіталу, грошовими потоками, викладені підходи до формування дивідендної, кредитної, позикової політик. Після кожної теми викладені питання для самоконтролю й тести. Є словник основних термінів. Модуль II. Керування активами організації
Тема 2.1. Сукупні активи організації й методи оцінки їх вартості
2.1.1. Економічна сутність і класифікація активів
2.1.2. Поняття цілісного майнового комплексу й оцінки його вартості
2.1.3. Оцінка майнового положення й ефективності використання сукупних активів
Тести до теми 2.1
Тема 2.2. Керування внеоборотними активами
2.2.1. Сутність і класифікація внеоборотних активів
2.2.3. Джерела фінансування внеоборотних активів і їх обґрунтування
2.2.4. Лізинг як нетрадиційний метод фінансування відновлення внеоборотних активів
Тести до теми 2.2
Тема 2.3. Керування оборотними активами
2.3.1. Сутність, склад і класифікація оборотних активів
2.3.2. Оборотність оборотних активів. Поняття операційного й фінансового циклів
2.3.3. Політика керування оборотними активами: мети й підходи
2.3.4. Керування запасами на підприємстві
2.3.5. Керування дебіторською заборгованістю
2.3.6. Керування грошовими активами
Методи оптимізації середнього залишку грошових активів
2.3.7. Джерела фінансування оборотних активів
Питання для самоконтролю
Тести до теми 2.3
Модуль III. Керування капіталом організації
Тема 3.1. Капітал і оцінка його вартості
3.1.1. Економічна сутність і класифікація капіталу
3.1.3. Основні джерела капіталу й оцінка їх вартості
3.1.4. Середньозважена й гранична ціна капіталу
Тести до теми 3.1
Тема 3.2. Керування структурою капіталу.
3.2.1. Поняття й значення структури капіталу в оцінці фінансового стану організації
3.2.2. Теорії структури капіталу
3.2.3. Методи оптимізації структури капіталу
3.2.4. Фінансовий важіль
Тести до теми 3.2
Тема 3.3. Керування власним капіталом
3.3.1. Власний капітал і його елементи
3.3.3. Оцінка ефективності керування власним капіталом
3.3.4. Операційний важіль як метод керування прибутком
3.3.5. Підприємницький ризик. Взаємодія фінансового й операційного важелів
3.3.6. Дивідендна політика підприємства
Основні теорії дивідендної політики
Тести до теми 3.3
Тема 3.4. Керування позиковим капіталом
3.4.1. Поняття, склад і особливості позикового капіталу
3.4.3. Керування внутрішньою кредиторською заборгованістю
Тести до теми 3.4
Тести по дисципліні
Список рекомендованої літератури
Словник основних термінів