На головну сторінку   Всі книги

Нешитої А. С.. Фінансовий практикум.- 6-е изд., перераб. і доп.- М.; Видавничо-торговельна корпорація «Дашков і ДО°»,2006.- 192 с.. 2006

Справжнє видання - це оригінальний навчальний посібник індивідуального користування. Воно призначене для закріплення теоретичних знань студентів шляхом розв'язку завдань і проблемних завдань, заснованих на практичних ситуаціях. Матеріал практикуму приводиться з урахуванням усіх змін у зв'язку із прийняттям нових нормативних актів: Бюджетного кодексу РФ; Податкового кодексу РФ; Містобудівного кодексу РФ; Федерального закону " Про інвестиційну діяльність у Російській Федерації, здійснюваної у формі капітальних вкладень" і ін Зміст
Введення
Розділ I. Фінанси
Розділ 1. Фінансова й бюджетна системи
§ 1. Фінансова система Російської Федерації
§ 2. Бюджетна система Російської Федерації
§ 3. Практичні завдання по бюджетній системі
§ 4. Методичні рекомендації з розв'язку завдань бюджетної системи
Розділ 2. Державні позабюджетні фонди
§ 1. Необхідність і правові основи утвору державних позабюджетних фондів
2. Практичні завдання по формуванню й використанню державних позабюджетних фондів
§ 3. Методичні рекомендації з розв'язку завдань формування й використання державних позабюджетних фондів
Розділ II. Фінанси організацій (підприємств)
Розділ 3. Доходи й видатки комерційних організацій
§ I. Основні визначення понять
§ 2. Практичні завдання за розрахунками доходів і видатків організацій
§ 3. Методичні рекомендації з розв'язку завдання "Розрахунки суми й структури видатків промислового підприємства (організації)"
Розділ 4. Прибуток і рентабельність комерційних організацій (підприємств)
§ 1. Основні поняття прибутки й рентабельності
§ 2. Практичні завдання по розрахунках прибутки
§ 3. Методичні рекомендації з розв'язку завдань на тему "Розрахунки прибутки й рентабельності організацій (підприємств)"
Розділ 5. Оподаткування прибутку організацій і її розподіл
§ 1. Поняття й вихідні положення
§ 2. Практичні завдання по оподаткуванню прибутку організацій і її розподілу
§ 3. Методичні рекомендації з розв'язку завдань по оподаткуванню прибутку організацій і її розподілу
Розділ 6. Обігові кошти організації
§ 1. Практичні завдання по розрахунках обігових коштів ( обігового капіталу)
§ 2. Методичні рекомендації з розв'язку завдань по розрахунках обігових коштів
Глава 7. Розрахунки показників платоспроможності й фінансової стабільності підприємства (організації)
§ 1. Практичні завдання за розрахунками платоспроможності й фінансової стабільності підприємства (організації)
§ 2. Методичні рекомендації з розрахунків показників платоспроможності й фінансової стабільності підприємства
Глава 8. Основні кошти (основний капітал) організації
§ 1. Поняття й основні положення
§ 2. Практичні завдання по розрахунках основних коштів (основного капіталу)
§ 3. Методичні рекомендації з розв'язку завдань по розрахунках основних коштів
Розділ III. Фінансування й кредитування інвестицій
Глава 9. Фінансування й кредитування капітальних вкладень
§ 1. Основні поняття
§ 2. Ситуаційні й практичні завдання по фінансуванню капітальних вкладень
§ 3. Методичні рекомендації до розв'язку завдань по фінансуванню капітальних вкладень
§ 4. Ситуаційні завдання по кредитуванню капітальних вкладень
§ 5. Методичні рекомендації до розв'язку завдань по кредитуванню капітальних вкладень
Розділ IV. Грошовий обіг
Глава 10. Рух грошей у сфері обігу
§ 1. Практичні завдання
§ 2. Методичні рекомендації