На головну сторінку   Всі книги

Рахімов Т. Р.. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Методичні вказівки для практичних занять по темі «Організація безготівкових розрахунків у РФ» для студентів АВТФ спеціальності 230201 (071900) - «Інформаційні системи й технології»./Сост. Т. Р. Рахімов.- Томськ: Изд-У ТПУ,2008.- 22 с.. 2008

УТРИМУВАННЯ
Загальні питання безготівкових розрахунків
Розрахунки Платіжними Дорученнями
Алгоритм розрахунків за допомогою платіжного доручення
Розрахунки по Акредитивах
Покриті, або депоновані акредитиви
Непокриті (гарантовані) акредитив
Відкличний аккредити
Безвідкличної аккредити
Акредитив із червоної оговорко
Акредитив револьверни
Акредитив циркулярни
Резервний аккредити
Розрахунки по Інкасо
Алгоритм розрахунків по платіжних вимогах і інкасовим дорученням
Розрахунки Чеками
Грошові чек
Рахункові чек
Непокриті рахункові чек
Покриті рахункові чек
Чекова книжк
Контрольні питання