На головну сторінку   Всі книги

Рахімов Т. Р.. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з теми «Організація безготівкових розрахунків у РФ» для студентів АВТФ спеціальності 230201 (071900) - «Інформаційні системи й технології»./Сост. Т. Р. Рахімов.- Томськ: Изд-У ТПУ,2009.- 21 с.. 2009

Утримування
Інструкції до виконання контрольної роботи
Алгоритм виконання завдань
Контрольні завдання
ЗАВДАННЯ 1
ЗАВДАННЯ 2
ЗАВДАННЯ 3
ЗАВДАННЯ 4
ЗАВДАННЯ 5