На головну сторінку   Всі книги

В. В. Спицин. Фінанси, грошовий обіг і кредит: методичні вказівки й завдання по виконанню курсової роботи для студентів спеціальностей 060800 «Економіка й керування на підприємстві» і 061100 «Менеджмент» Інституту дистанційного утвору / сост. В. В. Спицин.- Томськ: Изд-У Томського політехнічного університету,2008.- 48 с.. 2008

У справжніх методичних вказівках описується порядок роботи студентів при виконанні курсової роботи з курсу «Фінанси, грошовий обіг і кредит». Методичні вказівки містять перелік теоретичних питань для самостійного пророблення студентами, спрямованих на формування в студентів навичок роботи у фінансових службах підприємства й фінансового менеджменту, і необхідну інформацію для виконання практичної частини курсової роботи, освоєння методів фінансового планування й бюджетування на підприємстві. 1. Структура курсової роботи й загальні вимоги по її оформленню
2. Теоретична частина курсової роботи
3. Практична частина курсової роботи
3.1. Фінансове планування на підприємстві Види планів, утримування й послідовність їх розробки
Роль і місце фінансового планування в структурі бізнес-плану підприємства
3.2. Процес бюджетування на підприємстві
3.3. Операційний і фінансовий важелі як інструменти керування підприємством
3.4. Приклад складання генерального бюджету підприємства
3.5. Завдання для практичної частини курсової роботи
4. Методика оцінки курсової роботи викладачем
Література