На головну сторінку   Всі книги

Шавлюк Василь Георгійович. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит: Конспект лекцій для студентів вузів економічних спеціальностей.- М.: МИКХИС,2000.- 96 с. : іл.. 2000

У конспекті лекцій, відповідно до вимог Російського загальноосвітнього стандарту, викладені програма курсу «Фінанси. Грошовий обіг. Кредит», лекційний матеріал по 10 основних темах даного курсу, контрольні питання й рекомендована література. Розглянуті основні поняття фінансів, фінансової системи й політики, види, форми й методи фінансового контролю, фінанси комерційних підприємств і їх організація в ринкових умовах. Приділена увага також бюджету, грошовій, страховій, кредитній, валютній політиці й завданням фінансових служб підприємств і організацій у цих сферах. Конспект лекцій призначений для економістів, викладачів і студентів вузів, може бути корисним для практичних працівників фінансових органів. УТРИМУВАННЯ КУРСУ
ВВЕДЕННЯ
1. ФІНАНСИ, ФІНАНСОВА СИСТЕМА, БЮДЖЕТ
1.1 Фінанси й фінансова система
1.1.1. Сутність і функції фінансів
1.1.2. Роль фінансів у розширеному відтворенні
1.1.3. Фінанси Російської Федерації в умовах поглиблення ринкових реформ
1.1.4. Фінансова система й характеристика її ланок
2. Керування фінансами й фінансова політика
2.1. Керування фінансами
2.2. Фінансова політика
2.3. Сучасна фінансова політика Російської Федерації
3. Фінансовий контроль
3.1. Сутність фінансового контролю і його розвиток в умовах ринку
3.2. Види, форми й методи фінансового контролю
3.3. Основні види державного фінансового контролю і його органі
3.4. Недержавний фінансовий контроль
4. Фінанси комерційних організацій і підприємств
4.1. Сутність і функції фінансів комерційних організацій і підприємств
4.2. Принципи организациифинансов підприємств
4.3. Фактори, що впливають па организациюфинансов підприємств
4.4. Виторг від реалізації продукції
4.5. Виробничі фонди
4.6. Прибуток і рентабельність
5. Бюджет
5.1. Соціально-економічна сутність і роль бюджету держави
5.2. Склад і структура видатків федерального бюджету
5.3. Склад і структура доходів федерального бюджету
5.4. Бюджетний дефіцит
6. Державний кредит
6.1. Сутність і функції державного кредиту
6.2. Класифікація державних позик
6.3. Керування державним кредитом
6.4. Російська Федерація як позичальник
6.5. Російська Федерація як гарант
6.6. Російська Федерація як кредитор
6.7. Позики територій
7. Страхування
7.1. Учасники страхових відносин і їх інтереси
7.2. Класифікація й види страхування
7.3. Організація страхування в Російській Федерації
7.4. Фінансові аспекти страхової діяльності
7.5. Перестрахування
8. Гроші. Грошовий обіг. Грошова система
8.1 Гроші і їх функції
8.2. Види грошей
8.3. Грошовий обіг і грошовий система
9. Кредит
9.1. Кредит і його функції
9.2. Принципи кредитування
9.3. Кредитна система
9.4. Безготівкові розрахунки
10. Міжнародні валютно-кредитні й фінансові відносини
10.1. Світова валютна система
10.2. Валютна система Російської Федерації
10.3. Платіжний баланс Росії
10.4. Проблеми зовнішньої заборгованості Росії
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ