На головну сторінку   Всі книги

Дробозина Л. А., Окунева Л. П., Андросова Л. Д.. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. М.,1999.- 479 с.. 1999

Утримування
Розділ 1. СУТНІСТЬ, функції й види грошей
1. Гроші: їх необхідність і походження
2. Функції грошей
3. Види грошей
Розділ 2. Грошовий обіг і грошовий система
1. Поняття грошового обігу. Наявний і безготівковий обіг
2. Закон грошового обігу. Грошова маса й швидкість обігу грошей
3. Грошова система і її елементи
2.4. Грошова система РФ
5. Інфляція й форми її прояву. Особливості інфляційного процесу в Росії
Розділ 3. Фінанси й фінансова система
1. Соціально-економічна сутність і функції фінансів
2. Роль фінансів у розширеному відтворенні
3. Фінанси Російської Федерації в умовах поглиблення ринкових реформ
4. Фінансова система й характеристика її ланок
Розділ 4. Керування фінансами й фінансова політика
1. Керування фінансами
2. Фінансова політика
3. Сучасна фінансова політика Російської Федерації
Розділ 5. Фінанси й контроль
1. Сутність фінансового контролю і його розвиток в умовах перехід до ринкової економіки
2. Види, форми й методи проведення фінансового контролю
3. Основні види державного фінансового контролю й органі, його здійснюючі
4. Недержавний фінансовий контроль
Розділ 6. Фінанси комерційних організацій і підприємств
1. Сутність і функції фінансів комерційних організацій і підприємств1
2. Принципи організації фінансів підприємств
3. Фактори, що впливають на організацію фінансів підприємств
4. Виторг від реалізації продукції
5. Виробничі фонди
6.6. Прибуток і рентабельність як показники ефективності діяльності підприємства
Глава 7. Бюджет держави
1. Соціально-економічна сутність і роль бюджету держави
2. Склад і структура видатків федерального бюджету
3. Склад і структура доходів федерального бюджету До переходу на ринкові відносини доходи державного
4. Бюджетний дефіцит і методи його фінансування
Глава 8. Державний кредит
1. Сутність і функції державного кредиту
2. Класифікація державних позик
3. Керування державним кредитом
4. Російська Федерація як позичальник
8.5. Російська Федерація як гарант
8.6. Російська Федерація як кредитор
8.7. Позики територій
Глава 9. Бюджетний устрій і бюджетний система
Глава 10. Бюджетний процес
1. Поняття бюджетного планування й бюджетного процесу
2. Основи організації бюджетного процесу в Російській Федерації
Глава 11. Територіальні фінанси
1. Сутність і роль територіальних фінансів в економічному й соціальному розвитку административнотерриториальних утворів
2. Склад територіальних фінансових ресурсів
11.3. Законодавча основа територіальних фінансів
11.4. Територіальні бюджети - головна фінансова база територіальних органів влади
11.5. Фінансові ресурси підприємств, що направляються на розвиток територій
11.6. Муніципальні позабюджетні фонди
11.7. Територіальне зведене фінансове планування
Глава 12. Позабюджетні спеціальні фонди
1. Соціально-економічна сутність позабюджетних фондів
2. Позабюджетні фонди Російської Федерації
Глава 13. Соціальне забезпечення
1. Економічні основи й принципи соціального забезпечення
2. Державні пенсії
3. Соціальні допомоги
Глава 14. Страхування
1. Учасники страхових відносин і їх інтереси
2. Класифікація й види страхування
3. Організація страхування в Російській Федерації
14.4. Фінансові аспекти страхової діяльності
14.5. Інвестиційна політика страховика
14.6. Фінансові результати в страхуванні й тарифна політика
14.7. Перестрахування
14.8. Некомерційні організації в сфері страхування
Глава 15. Кредит і його функції
1. Кредит як форма руху позичкового капіталу
2. Основні етапи розвитку кредитних відносин
3. Основні принципи кредиту
15.4. Базові функції кредиту
15.5. Основні форми кредиту і його класифікація
Глава 16. Кредитна система і її організація. Центральний Банк і його операції
1. Функції й операції центральних банків
2. Центральний Банк Росії і його операції
Глава 17. Комерційні банки і їх операції
1. Комерційні банки Росії в умовах переходу на ринкові відносини
2. Пасивні операції комерційних банків
3. Активні операції комерційних банків
17.4. Комісійні й трастові операції банків.
Глава 18. Безготівкові розрахунки
1. Основи організації безготівкових розрахунків
2. Форми безготівкових розрахунків
3. Розрахунки пластиковими картками
Глава 19. Ринок цінних паперів у російській федерації й фондова біржа
1. Формування ринку цінних паперів у Російській Федерації
2. Розвиток ринку цінних паперів в 1993 - 1996 рр.
3. Структура ринку цінних паперів і види цінних паперів
19.4 Удосконалювання ринку цінних паперів у РФ
Глава 20. Валютно-фінансовий і кредитний механізм зовнішньоекономічних зв'язків
1. Світова валютна система і її модифікація
2. Валютна система Російської Федерації
3. Платіжний баланс Росії
20.4. Проблеми зовнішньої заборгованості Росії
Словник термінів