На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Відповіді на запитання до іспиту. 2015

1. Роль фінансів у розподілі й перерозподілі ВВП.
2. Функції фінансів і їх характеристика.
3. Поняття фінансової системи, її ланки і їх характеристика.
4. Фінансові ресурси, механізм їх формування й напрямку використання.
5. Фінансова політика, її мети й завдання.
6. Сутність фінансового контролю і його роль у фінансовій стабілізації країни.
7. Економічне втримування й функції фінансів підприємств.
8. Взаємодія підприємств із бюджетної й кредитної системами.
9. Роль фінансів у формуванні основних і обігових коштів.
11. Бюджетний дефіцит, його причини, економічні й соціальні наслідки.
12. Поняття бюджетної системи, її ланки.
13. Бюджетне планування, принципи й завдання.
14. Сутність і значення регіональних і місцевих бюджетів.
15. Поняття й види позабюджетних фондів, їх завдання
16. Пенсійний фонд, його формування й використання.
17. Фонд соціального страхування, його доходи й видатки.
18. Фонд обов'язкового медичного страхування, його доходи й видатки.
19. Сутність і економічне втримування грошей у ринковій економіці.
22. Грошовий обіг і його структура.
23. Форми безготівкових розрахунків і їх характеристика.
24. Грошова маса і її агрегати. Показники стану грошового обігу.
25. Закони грошового обігу й методи державного регулювання грошового обігу.
26. Грошова система, її основні елементи. Види грошових систем.
27. Сутність інфляції і її види. Показники інфляції.
28. Причини й наслідку інфляції.
28. Сутність і основні напрямки антиінфляційної політики.
30. Грошові реформи і їх місце в антиінфляційній політиці держави.
33. Функції й границі кредиту.
34. Основні види забезпечення кредиту і їх економічне втримування.
36. Способи погашення кредиту.
37. Цільові кредити і їх види.
38. Кредит по контокорренту. Овердрафтний кредит.
39. Сутність споживчого кредиту. Класифікація споживчих позичок по різних ознаках.
40. Банківські консорціуми й консорциальние кредити, і їх основне призначення.
41. Сутність міжбанківського кредиту, його суб'єкти. Процентні ставки по кредиту.
42. Поняття кредитного ризику, передумови й фактори його визначальні.