На головну сторінку   Всі книги

Глазкова Т. Н.. Фінанси, грошовий обіг і кредит: Навчальний посібник/ Алт. госуд. технич. ун-т ім. І. І. Ползунова.- Барнаул:2003.- 169 с.. 2003

Навчальний посібник включає вісім модулів, у яких розглянуті питання функціонування грошової, кредитної, банківської систем, державних фінансів, фінансів організацій (підприємств) і міжнародних фінансів. Допомога призначена для студентів, що навчаються по напрямкові «Менеджмент» у системі дистанційного утвору й для студентів економічних спеціальностей. Рекомендоване засіданням кафедри Фінансового менеджменту. 1 Гроші. Грошовий обіг. Грошова система
Етапи розвитку грошей і еволюція їх форм
Види грошей
Грошова система. Види грошових систем Поняття грошової системи і її види
Грошовий обіг Поняття грошового обігу. Закон грошового обігу
Грошовий обіг на підприємстві
Грошові реформи Поняття грошової реформи і її форми
Інфляція
Контрольні питання
Завдання для самостійної роботи
Кредит. Банківська система
Кредит і його види Поняття кредиту
Види кредиту
БАНКОВСЬКА СИСТЕМА І ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЯ Банковська система. Рівні банківської системи
Операції Центрального банку РФ
Банки і їх види. Функції банків
Операції комерційних банків
Завдання для самостійної роботи
3 ФІНАНСИ. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
Фінанси як особлива форма економічних відносин Сутність фінансів
Функції фінансів
Фінансові ринки і їх види
Фінансова система
Фінансова політика
Керування фінансами
Фінансовий контроль Сутність і форми фінансового контролю
Контрольні питання
4 Бюджет і бюджетна система
Економічна сутність і втримування бюджету
Рівні бюджетної системи
Принципи функціонування бюджетної системи РФ
Бюджетний процес
Міжбюджетні відносини
Доходи й видатки бюджетів
Збалансованість бюджетів
Контрольні питання
Навчальні тести
5 Позабюджетні фонди. Державний кредит
Позабюджетні фонди Сутність і класифікації позабюджетних фондів
Пенсійний фонд РФ
Фонд соціального страхування РФ
Фонди обов'язкового медичного страхування
Сутність державного кредиту і його функції
Державний борг
Керування державним боргом
6 Страхування
Сутність і функції страхування
Учасники страхових відносин (інтересів)
Класифікації видів страхування
7 Фінанси організацій (підприємств)
Сутність і функції фінансів підприємств
Фінансові ресурси підприємства
Основні напрямки вкладень фінансових ресурсів підприємства Внеоборотние активи
Оборотні активи
Формування фінансових результатів діяльності підприємства Доходи й видатки підприємства
Витрати на проведення й реалізацію продукції підприємства
Аналіз беззбитковості
Оцінка фінансового стану підприємства
Завдання для практичних занять
8 Міжнародні фінанси
Поняття й структура міжнародних фінансів
Валютні відносини й валютна система
Еволюція світової валютної системи
Валютна система Російської Федерації
8.5 Міжнародні й регіональні фінансові організації Міжнародний валютний фонд
Група Всесвітнього банку
Європейський центральний банк