На головну сторінку   Всі книги

Федулова С. Ф.. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Навчальний посібник. 2012. 2012

ЗМІСТ
Передмова
Розділ 1. Гроші й грошова система країни.
Розділ 1. Необхідність, сутність, функції й види грошей. Їхня роль в економіці.
Походження грошей. Коротка історія розвитку грошей.
Сутність і функції грошей, їх роль в економіці.
Теорії грошей і їх еволюція
Види й форми грошей і їх особливості.
Розділ 2. Грошовий обіг.
Поняття грошового обігу і його структура.
Організація готівково-грошового обороту.
Грошова маса.
Безготівковий грошовий обіг.
Закон грошового обігу.
Розділ 3. Система безготівкових розрахунків.
Загальна характеристика й дискусійні питання трактування терміна « безготівкові розрахунки»
3.2 Механізм і принципи безготівкових розрахунків.
Характеристика форм безготівкових розрахунків.
Нові форми безготівкових розрахунків.
Положення Центрального Банку РФ « Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації».
Розділ 4. Грошова система країни і її розвиток.
Типи й склад грошових систем.
Грошова система Російської Федерації: склад і розвиток.
Розділ 5. Інфляція і її регулювання.
Сутність, види інфляції й форми її прояву.
Визначення розміру інфляції.
Розділ 6. Кредит як економічна категорія.
Походження й порівняльна характеристика термінів «кредит», «позичка», і «займ». Етапи розвитку кредитних відносин.
Необхідність, сутність, функції й принципи кредиту.
Форми й види кредиту.
Закордонні теорії кредиту.
6.5. Позичковий відсоток. Економічні основи формування рівня позичкового відсотка.
Глава 7. Кредитна й банківська системи.
Загальна характеристика кредитної й банківської систем.
Характеристика банків і небанківських кредитних організацій.
Глава 8. Центральний банк Російської Федерації.
Загальна характеристика Центрального банку РФ.
Функції Банку Росії.
Грошово-кредитна політика і її інструменти.
Глава 9. Діяльність комерційних банків.
Операції комерційних банків і їх класифікація.
Активні операції банків.
Пасивні операції банків.
Розділ 3. Фінанси
Глава 10. Фінанси як економічна категорія
Предмет навчальної дисципліни «Фінанси» і її завдання.
Необхідність фінансів і передумови їх виникнення
Сутність фінансів і їх функції.
Дискусійні питання сутності й функцій фінансів
Фінанси в закордонних економічних теоріях.
Глава 11. Фінансові ресурси.
11.1. Загальна характеристика фінансових ресурсів.
Фінансові ресурси держави й підприємств, їх склад і структура.
Розділ 2. КЕРУВАННЯ ФІНАНСАМИ й фінансова політика
І. Загальне поняття про керування фінансами
Органі керування фінансами і їх функції.
Фінансова політика й фінансовий механізм.
Розділ 4. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ.
Загальна характеристика фінансового контролю.
Державний фінансовий контроль. Характеристика Рахункової Палати Російської Федерації.
Розділ 5. ФІНАНСОВИЙ РИНОК І ЙОГО РОЗВИТОК.
Поняття фінансового ринку й дискусійні питання його структури.
Динаміка розвитку фінансового ринку Росії в 2000-е роки
Федеральна служба по фінансових ринках
Розділ 6. ФІНАНСОВА СИСТЕМА РОСІЇ.
Поняття фінансової системи, її ланки й елементи
Дискусійні питання складу фінансової системи.
Історія розвитку фінансової системи Росії.
Глава 7. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Сутність і функції фінансів підприємств, їх роль і місце у фінансовій системі країни. Дискусійні питання сутності фінансів підприємств.
Принципи організації фінансів підприємств і завдання фінансових служб підприємств.
Основні й обігові фонди підприємств.
Прибуток підприємств.
Фінансовий стан підприємства й шляхи його оздоровлення.
Глава 8. СТРАХУВАННЯ.
Глава 10. СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ І ЙОГО ФУНКЦІЇ. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ.
Погляди економістів на природу державного бюджету і їх розвиток.
Сутність бюджету, його функції й необхідність його існування
Бюджетний механізм: характеристика його ланок і елементів
Глава 11. ДОХОДИ Й ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ПРОФІЦИТ БЮДЖЕТУ.
Доходи бюджетів. Структура доходів федерального бюджету і її динаміка.
Видатки бюджетів. Структура видатків федерального бюджету і її динаміка.
Дефіцит бюджету й бюджетний профіцит.
Глава 12. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
1. Загальна характеристика бюджетної системи Росії
Структура доходів і видатків різних видів бюджетів.
Глава 13. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ.
Поняття державного кредиту й державного боргу.
Класифікація державного боргу.
ГЛАВА 14. ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ.
Загальна характеристика позабюджетних фондів.
Недержавне пенсійне забезпечення.
Інші позабюджетні й цільові бюджетні фонди.